Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym

Program szkolenia

1. Definicja środków trwałych

 • definicja środków trwałych w ustawie o rachunkowości
 • definicja środków trwałych w ustawach podatkowych
 • inwestycje w obcych obiektach i na obcym gruncie
 • środki trwałe w budowie
 • Klasyfikacja Środków Trwałych

2. Wartość początkowa środków trwałych

 • zasady ustalania kosztu wytworzenia w prawie bilansowym i podatkowym
 • zasady ustalania ceny nabycia w prawie bilansowych i podatkowym
 • wpływ różnic kursowych na wartość początkową środków trwałych (bilansowa i podatkowa metoda rozliczania różnic kursowych)
 • części składowe i peryferyjne
 • ulepszenia środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja)
 • remonty środków trwałych
 • przykłady praktyczne

3. Amortyzacja środków trwałych

 • okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
 • metody amortyzacji (amortyzacja liniowa, degresywna, progresywna, naturalna, uproszczona i mieszana)
 • stawki amortyzacji
 • wartość końcowa środków trwałych
 • przykłady praktyczne

4. Aktualizacja wyceny środków trwałych

 • symptomy trwałej utraty wartości
 • ustalenie kwoty odpisu z tytułu trwałej utraty wartości
 • korekta planowych odpisów amortyzacyjnych
 • symptomy przywrócenia wcześniej utraconej wartości
 • ustalenie kwoty korekty odpisu z tytułu trwałej utraty wartości
 • przykłady praktyczne

5. Pozostałe zagadnienia

 • dofinansowanie zakupu środków trwałych
 • likwidacja środków trwałych własnych
 • likwidacja inwestycji w obcych obiektach oraz na obcym gruncie
 • koszty zaniechanych inwestycji
 • aport środków trwałych – skutki w prawie bilansowym i podatkowym

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY