VAT w obrocie międzynarodowym

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie rozliczania podatku VAT po nowelizacji (2013 i 2014) . Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o aktualnym stanie prawnym w zakresie podatku od towarów i usług związanego z rozliczaniem obrotu międzynarodowego. Istotnym celem jest również wzrost umiejętności uczestników w zakresie praktycznego rozliczania podatku VAT, stosowanie stawki 0% i np. (odwrotnego obciążenia).

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy
 • kadra zarządzająca i kierownicza
 • pracownicy działów księgowości mających do czynienia z obrotem towarowym międzynarodowym (unijnym i z krajami trzecimi) a także świadczeniem usług na rzecz podmiotów zagranicznych , prowadzący i pracownicy biur rachunkowych.

Program szkolenia

1. Dostawa towarów a świadczenie usług

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem
 • wyłączenia
 • limit 50.000 zł
 • przemieszczenia towarów nie będące WNT

3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 • definicja WDT
 • dostawy na terytorium UE nie będące WDT (wyłączenia)
 • warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT
 • prawo do stawki 0% i ujęcie WDT w deklaracji VAT-7/7K

4. Miejsce świadczenia przy WNT i WDT

5. Obowiązek podatkowy przy WDT i WNT

 • data transakcji
 • wystawienie / otrzymanie faktury

6. Magazyn konsygnacyjny

 • pojęcie i warunki organizacji  magazynu konsygnacyjnego
 • prowadzący magazyn konsygnacyjny
 • powstanie obowiązku podatkowego w WNT i WDT przypadku  korzystania z magazynu konsygnacyjnego

7. Sprzedaż wysyłkowa

 • z terytorium kraju
 • na terytorium kraju

8. Rejestracja podatników unijnych

 • dokument rejestrowy VAT-R
 • informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-UEK

9. Obrót z krajami trzecimi

 • pojęcie eksportu
 • stawka 0 w transakcjach eksportowych , warunki zastosowania
 • rozliczanie eksportu w deklaracjach VAT, zaliczki

10. Import towarów

 • zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
 • warunki rozliczania podatku należnego w deklaracji VAT-7
 • zwolnienia z tytułu importu towarów
 • dokumenty celne a podatek VAT

11. Swiadczenie usług     

11a. Import usług

 • podstawowe pojęcia
 • kiedy mamy do czynienia z importem usług
 • podatek należny i naliczony – zasady rozliczania 

11b. Eksport usług

 • miejsce świadczenia – zasada B2B i B2C
 • wyjątki od zasady podstawowej
 • usługi transportu osób
 • usługi transportu międzynarodowego

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY