Motywowanie pracowników

O szkoleniu

Cele warsztatów
Rozwinięcie umiejętności, w zakresie:

 • zarządzania ludźmi w organizacji
 • kształtowania systemów motywowania pracowników
 • kształtowanie praktyki motywowania pracowników

Efekty warsztatów
Uczestnicy warsztatów rozwiną umiejętności w zakresie:

 • stosowania systemów motywowania pracowników
 • stosowania narzędzi i technik motywowania pracowników
 • kształtowania stosunków społecznych
 • rozwoju postaw i wartości

Metody pracy

 • krótkie wykłady
 • prezentacje
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • odgrywanie ról
 • kwestionariusze

Program szkolenia

 1. Motywowanie
  • pojęcie motywowania
  • siła motywacji
  • postawa jako pole oddziaływan motywacyjnych
  • osobowość człowieka – istotny aspekt motywowania
 2. Modele podejścia do motywacji
  • model tradycyjny
  • teorie motywacji
  • fizjologiczne
  • motywowanie w organizacji
  • motywowanie jako funkcja zarządzania
 3. Przykładowe zmienne wpływające na motywację w warunkach organizacji
  • zależność sprawności działania od wielkości motywacji
  • płacowe narzędzia motywowania
  • pozapłacowe narzędzia motywowania
  • obowiązki kierowników w zakresie motywowania podwładnych
  • zadowolenie z pracy
  • zarządzanie ludźmi w organizacji jako narzędzie motywowania
 4. Miejsce i powiązania procesu zarządzania ludźmi w organizacji
 5. Cele zarządzania ludźmi w organizacji
  • organizacja pracy jako źródło motywacji
  • udział ludzi w zarządzaniu organizacją

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY