Szkolenia otwarte - pełna lista

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Podatki i rachunkowość

Bydgoszcz

Podróże służbowe i samochód w firmie
najnowsze problemy i orzecznictwo
2017-11-16
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017 2017-11-27

Katowice

Faktury VAT w praktyce 2017-10-06
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017 2017-11-20

Kraków

Faktury VAT w praktyce 2017-10-05
Podróże służbowe i samochód w firmie
najnowsze problemy i orzecznictwo
2017-11-10
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017 2017-11-21

Łódź

Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017 2017-10-11
Podróże służbowe i samochód w firmie
najnowsze problemy i orzecznictwo
2017-11-09

Poznań

Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017 2017-10-10
Podróże służbowe i samochód w firmie
najnowsze problemy i orzecznictwo
2017-10-27
Zmiany w JPK. Podzielona płatność w VAT. Split Payment. Kolejna rewolucja dla podatników 2017-11-16
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017 2017-12-05

Trójmiasto

Podróże służbowe i samochód w firmie
najnowsze problemy i orzecznictwo
2017-11-17

Warszawa

Podróże służbowe i samochód w firmie
najnowsze problemy i orzecznictwo
2017-10-27
Zmiany w JPK. Podzielona płatność w VAT. Split Payment. Kolejna rewolucja dla podatników 2017-11-17
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017 2017-12-04

Finanse i controlling

Warszawa

Sprawozdanie finansowe, przychody i koszty, rachunek przepływów pieniężnych w MSR/MSSF
2 dni
2017-10-26
Pozycje bilansowe, aktywa i pasywa w MSR/MSSF
2 dni
2017-11-09
Instrumenty finansowe oraz wybrane standardy narzędziowe w MSR/MSSF
2 dni
2017-11-16
Konsolidacja sprawozdań finansowych, połączenia przedsięwzięć, podmioty powiązane
2 dni
2017-11-20
US GAAP - ogólna charakterystyka regulacji oraz związanych z nimi interpretacji
2 dni
2017-11-27

Kadry i płace

Bydgoszcz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-09-27
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla zaawansowanych
2 dni
2017-10-05
Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-10-24
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-10-26
Prawo Pracy 2017
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna
2017-10-27

Katowice

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-09-29
Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-10-09
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla zaawansowanych
2 dni
2017-10-12
Prawo Pracy 2017
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna
2017-10-13
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-10-19
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla początkujących
2 dni
2017-11-09
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla zaawansowanych
2 dni
2017-11-23

Kraków

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-09-28
Korekty wynagrodzeń a składki i podatek 2017-10-09
Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-10-13
Prawo Pracy 2017
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna
2017-10-19
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-10-20
Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń 2017-11-08
Korekty wynagrodzeń a składki i podatek 2017-11-10
Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń 2017-12-01

Łódź

Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla zaawansowanych
2 dni
2017-10-12

Poznań

Urlopy i nieobecności w pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem 2017-10-05
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2017-10-06
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla początkujących
2 dni
2017-10-06
Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-10-09
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla zaawansowanych
2 dni
2017-10-12
Prawo Pracy 2017
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna
2017-10-17
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-10-18
Korekty wynagrodzeń a składki i podatek 2017-10-19
Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń 2017-10-27

Szczecin

Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla zaawansowanych
2 dni
2017-10-05
Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-10-18
Prawo Pracy 2017
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna
2017-10-19
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-10-20
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2017-11-06
Urlopy i nieobecności w pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem 2017-11-07

Trójmiasto

Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-10-23
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017 2017-11-28

Warszawa

Prawo Pracy 2017
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna
2017-10-12
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-10-13
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla zaawansowanych
2 dni
2017-10-26
Urlopy i nieobecności w pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem 2017-10-26
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2017-10-27
Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-11-08
Korekty wynagrodzeń a składki i podatek 2017-11-24
Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń 2017-11-30

Wrocław

Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-10-10
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-10-11
Prawo Pracy 2017
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna
2017-10-19

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY