Szkolenia otwarte - pełna lista

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

Podatki i rachunkowość

Bydgoszcz

Podatek VAT 2018 oraz aktualne problemy 2018-03-08

Katowice

Środki trwałe - kluczowe zmiany 2018-03-09

Kraków

Środki trwałe - kluczowe zmiany 2018-03-06

Olsztyn

Podatek CIT 2018 oraz aktualne problemy 2018-03-09

Warszawa

Jak dobrze przygotować się do kontroli podatkowej i celno-skarbowej?
Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w pigułce
2018-02-23
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2018-03-05

Kadry i płace

Bydgoszcz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 2018-02-21
Prawo Pracy 2018 2018-03-13
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 2018-03-14

Katowice

Prawo Pracy 2018 2018-03-01
RODO - regulacje UE o ochronie danych osobowych 2018-03-02
Pracownik na zwolnieniu lekarskim
jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa
2018-03-06
Świadectwa pracy 2017 - 2018. Dokumentacja pracownicza 2017 - 2018
jak prawidłowo prowadzić akta pracownicze, archiwizacja akt pracowniczych
2018-03-07
Akta osobowe pracowników 2018 - 2019
z uwzględnieniem planowanych zmian, dotyczących elektronizacji i skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
2018-03-07
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 2018-03-14
Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2017 - 2018
z uwzględnieniem kwot wolnych obowiazujących od 1.01.2018
2018-03-26

Kraków

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 2018-03-01
RODO - regulacje UE o ochronie danych osobowych 2018-03-14

Łódź

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 2018-03-01

Poznań

Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2018-02-26
Urlopy i nieobecności w pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018-02-27
Lista płac a pułapki w naliczaniu
jak uniknąć błędów – korekta listy płac – poprawność naliczania listy płac
2018-03-01
Umowy cywilnoprawne - od zatrudnienia do zwolnienia zleceniobiorcy
nowa stawka godzinowa w 2018
2018-03-02
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 2018-03-13
Prawo Pracy 2018 2018-03-14
Zatrudnianie cudzoziemców 2018-03-26

Szczecin

Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla zaawansowanych
2 dni
2018-02-26
Prawo Pracy 2018 2018-02-27
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 2018-03-22
Prawo Pracy 2018 2018-03-23

Trójmiasto

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 2018-02-20
Prawo Pracy 2018 2018-03-09
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych po zmianach 2018 - 2019 2018-03-13
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 2018-03-21

Warszawa

Akta osobowe pracowników 2018 - 2019
z uwzględnieniem planowanych zmian, dotyczących elektronizacji i skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
2018-02-28
RODO - regulacje UE o ochronie danych osobowych 2018-03-01
Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2017 - 2018
z uwzględnieniem kwot wolnych obowiazujących od 1.01.2018
2018-03-07
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2018-03-13
Prawo Pracy 2018 2018-03-14
Urlopy i nieobecności w pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018-03-14
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 2018-03-20
Akta osobowe pracowników 2018 - 2019
z uwzględnieniem planowanych zmian, dotyczących elektronizacji i skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
2018-03-26

Wrocław

Akta osobowe pracowników 2018 - 2019
z uwzględnieniem planowanych zmian, dotyczących elektronizacji i skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
2018-02-28
Pracownik na zwolnieniu lekarskim
jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa
2018-03-07
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 2018-03-15
Prawo Pracy 2018 2018-03-16
RODO - regulacje UE o ochronie danych osobowych 2018-04-25

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY