Badania marketingowe

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do samodzielnego przygotowania i prowadzenia badań rynku. Wiedza zostanie ugruntowana ćwiczeniami co pozwoli opanować podstawowe standardy badań.
Program obejmuje wszystkie etapy procesu badawczego od planowania, poprzez realizację, analizę wyników, do przygotowania raportu z badań.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla bezpośrednich projektantów wykonawców badań rynku, menedżerów i pracowników działów marketingu.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do badań marketingowych

 • rodzaje badań marketingowych
 • wady i zalety różnych technik badawczych

2. Badania ilościowe – wprowadzenie

 • zastosowania
 • wywiady osobiste
 • wywiady telefoniczne
 • badania internetowe
 • ograniczenia technik ilościowych

3. Badania ilościowe – aspekty praktyczne

 • zasady budowania kwestionariusza
 • błędy i metody ich unikania
 • budowa kwestionariusza badawczego
 • tworzenie listów informacyjnych/zaproszeń
 • ankieterzy
 • dobór próby do badania
 • techniki projekcyjne

4. Badania jakościowe – wprowadzenie

 • zastosowania
 • wywiady pogłębione indywidualne i grupowe
 • grupy eksperckie i kreatywne
 • obserwacje i badania etnograficzne
 • mystery shopping – ocena jakości obsługi
 • ograniczenia technik jakościowych

5. Badania jakościowe – aspekty praktyczne

 • przygotowanie miejsca do wywiadów/grupy
 • przygotowanie scenariusza wywiadu/grupy
 • jakościowy dobór uczestników
 • cechy dobrego moderatora
 • pułapki w prowadzeniu badań jakościowych

6. Desk research – badania zza biurka

 • zastosowania
 • analiza konkurencji i ich materiałów reklamowych
 • analiza mediów społecznościowych
 • ograniczenia

7. Narzędzia

 • dyskusje grupowe
 • ćwiczenia w parach – prowadzenie wywiadów pogłębionych
 • ćwiczenie praktyczne – tworzenie narzędzi badawczych: jakościowych i ilościowych
 • prezentacje multimedialne

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY