Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu"

Wiedza

Uczestnik zapozna się ze szczegółowymi zagadnieniami przepisów podatkowych w zakresie zwolnień przedmiotowych z podatku dochodowego oraz wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów na tle interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądowego

Umiejętności

Uczestnik potrafi dokonać identyfikacji możliwych skutków podatkowych zastosowania konkretnych szczegółowych przepisów podatkowych dotyczących zwolnień z opodatkowania oraz negatywnego katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów księgowych oraz biur rachunkowych

Program szkolenia

1. Zwolnienia przedmiotowe

 • zwolnienia odszkodowań
 • zwolnienia nagród i wygranych
 • zwolnienia zasiłków i innych kwot pomocowych
 • zwolnienia związane ze stosunkiem pracy (pracownicze)
 • zwolnienia dotyczące nieruchomości
 • zwolnienia dotyczące emerytów, rencistów i kombatantów
 • zwolnienia stypendiów
 • zwolnienia dotacji, subwencji
 • zwolnienia niektórych dochodów kapitałowych
 • zwolnienia niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 • zwolnienia niektórych przychodów z działalności gospodarczej

2. Koszty uzyskania przychodów

 • definicja kosztów uzyskania przychodów
 • przyporządkowanie kosztów uzyskania przychodów do źródła ich pozyskania
 • poniesienie kosztu
 • celowość wydatku i związek z przychodem
 • wydatki budzące wątpliwości organów podatkowych: usługi marketingowe i inne usługi niematerialne, wydatki na ubiór dla przedsiębiorcy i pracowników, wydatki na reprezentację
 • koszty pracownicze
 • podział kosztów między działalność opodatkowaną i nieopodatkowaną (np. rolniczą)
 • potrącalność kosztów bezpośrednio związanych z przychodem i innych w czasie, dzień poniesienia kosztu
 • koszty zaniechanych inwestycji
 • koszty z tytułu wynagrodzeń oraz narzutów na wynagrodzenia
 • koszty zbycia nieruchomości
 • ryczałtowe koszty uzyskania przychodu
 • wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodu

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY