Związki zawodowe w zakładzie pracy

O szkoleniu

Celem szkolenia „Związki zawodowe w zakładzie pracy" jest przekazanie uczestnikom wiedzy z szeroko pojętej współpracy związków zawodowych z pracodawcami.

Szkolenie ma charakter praktyczny.

Szkolenie przeznaczone jest dla związkowców, osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki związków zawodowych, osób pracujących w działach personalnych oraz praktyków prawa pracy.

Program szkolenia

1. Tworzenie organizacji związkowej

 • cechy organizacji związkowej
 • członkowie organizacji związkowej
 • procedura tworzenia organizacji związkowej

2. Uprawnienia organizacji związkowej

 • kompetencje w zakresie zbiorowych praw i interesów pracowniczych
  • udział w tworzeniu i kształtowaniu norm prawa pracy
  • współpraca w zakresie zwolnień grupowych
 • kompetencje w zakresie indywidualnych spraw pracowniczych
  • współpraca w kwestii nagród i wyróżnień
  • współpraca w kwestii kar porządkowych
  • współpraca w kwestii rozwiązania umowy o pracę lub zmiany warunków pracy i płacy
  • współpraca w kwestii rozwiązania umowy o pracę lub zmiany warunków pracy i płacy z pracownikiem podlegającym szczególnej ochronie
 • działalność społecznej inspekcji pracy

3. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych

 • podmioty, którym szczególna ochrona trwałości stosunku pracy może przysługiwać
 • sposób ustalania liczby działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie
 • liczba działaczy mogących podlegać ochronie w międzyzakładowej organizacji związkowej
 • liczba działaczy mogących podlegać ochronie zakładowej organizacji związkowej
 • liczba działaczy mogących podlegać ochronie w niereprezentatywnej organizacji związkowej

4. Obowiązki pracodawcy względem zakładowej organizacji związkowej

 • udostępnianie organizacji związkowej pomieszczeń i urządzeń technicznych
 • współpraca w zakresie pobierania składki członkowskiej
 • zwolnienie związkowca na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności poza zakładem pracy
 • zwolnienie związkowca z obowiązku świadczenia pracy

5. Zakończenie działalności organizacji związkowej

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY