Zwalniaj z klasą

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

 • specjaliści HR
 • menedżerowie średniego i wyższego szczebla

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • zdobycie wiedzy odnośnie outplacementu
 • nabycie umiejętności doboru odpowiedniego rodzaju monitorowanych zwolnień
 • uświadomienie sobie celów i ewentualnych konsekwencji outplacementu
 • zdobycie umiejętności konstruowania programu dobrowolnych odejść
 • doskonalenie umiejętności komunikowania zwolnień

Program szkolenia

1. Outplacement

 • koncepcja
 • historia outplacementu
 • zwolnienia monitorowane w Polsce
 • elementy procesu outplacementu

2. Korzyści systemu łagodnych zwolnień

3. Rodzaje outplacementu i dopasowanie ich do sytuacji, organizacji

4. Ustalanie celów zwolnień monitorowanych

5. Zasady przeprowadzania outplacementu

6. Warunki i czynniki efektywności udzielanej pomocy

7. Przygotowanie pracownika do wejścia na zewnętrzny rynek pracy

8. Program dobrowolnych odejść

 • rodzaje PDO
 • zasady PDO
 • wprowadzanie PDO

9. Rozmowa komunikująca zwolnienie

 • najważniejsze zasady wręczania wypowiedzeń
 • najważniejsze zasady

10. Kształtowanie wizerunku firmy

czas trwania szkolenia - 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY