Zwalczyć stres

Program szkolenia

1. Stres – wprowadzenie

 • Czym jest stres?
 • Funkcja przystosowawcza czy dysfunkcjonalna?
 • Rozróżnienie terminologiczne
  • stres fizjologiczny
  • stres psychologiczny
 • Indywidualna ocena sytuacji stresowej - Model SOR (Stresor-Organizm-Reakcje)
 • Natura stresu – zrozumieć przyczyny stresu
 • Mechanizm stresu – jak stres działa
 • Autodiagnoza obszarów stresu (kwestionariusz)

2. Konsekwencje stresu

 • Pozytywne
 • Negatywne
 • Stres jako przyczyna długotrwałego napięcia (spirala negatywnych wydarzeń)
 • Długotrwałe napięcie jako przyczyna chorób

3.  Budowanie odporności psychicznej

 • Samoocena i wiara w sukces
 • Budowanie i pielęgnowanie relacji z innymi ludźmi
 • Kontrola stresu

4. Techniki zarządzania stresem

 • Krótkotrwałe oddziaływanie
  • odreagowanie
  • odwrócenie uwagi
  • kontrolowanie własnych myśli
  • dawanie powodów do zadowolenia
  • pozytywna autosugestia
  • spontaniczna relaksacja
  • zwolnienie tempa
 • Długofalowe działanie
  • zmiana postaw
  • zachowania
  • wsparcie społeczne
  • zarządzanie czasem
  • systematyczna relaksacja
  • styl życia
 • Zamiana lęku w strach
 • Rozładowywanie negatywnych emocji
 • Przezwyciężanie gniewu
 • Sztuka przeformuowania

5. Mądry plan na stres – zasada SMART

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY