Zatrudnianie cudzoziemców

Program szkolenia

I. Pobyt i praca obcokrajowców w Polsce

1. Zatrudnienie cudzoziemców – podstawowe pojęcia
2. Wizy upoważniające do podjęcia pracy w Polsce
3. Ruch bezwizowy (Gruzja i Ukraina)
4. Sytuacja prawna obywateli Unii Europejskiej podejmujących pracę w Polsce - zasada swobody przepływu osób w ramach UE i EOG oraz Szwajcarii
5. Prawo do pracy na podstawie systemu zezwoleń na pracę oraz w trybie składania oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi
6. Zmiany dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców na terenie RP
7. Zmiany w pracy sezonowej  (nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
8. Warunki i tryb uzyskiwania zezwoleń na pracę sezonową i krótkoterminową
9. Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 
II. Praca obcokrajowców w Polsce – uzyskiwanie zezwoleń na pracę w Polsce

1. Uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca (opłaty, rodzaje zezwoleń)
2. Praca cudzoziemca bez zezwolenia
3. Rodzaje zezwoleń na pracę   
4. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę           
5. Wypełnianie wniosku o wydanie zezwolenie na pracę             
6. Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy
7. Uproszczona procedura wydawania zezwoleń w przypadku niektórych rodzajów prac oraz przy kontynuacji zatrudnienia
8. Procedura ubiegania się o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi          
9. Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY