Zarządzanie sobą w organizacji

Program szkolenia

1. Rozumienie siebie i świata społecznego

 • jak pracować ze sobą – to, na co mamy rzeczywisty wpływ
 • spostrzeganie społeczne – jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi?
 • kształtowanie umiejętności różnicowania emocji, konstruktywne rozładowywanie emocji
 • emocje – nastawienie - zachowanie – jak zmienić swoje nastawienie do…?
 • kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się z otoczeniem

2. Zarządzanie stresem

 • czym jest i jak działa stres? Funkcja przystosowawcza czy dysfunkcjonalna?
 • indywidualna ocena sytuacji stresowej – samoocena obszarów stresu
 • konsekwencje stresu
 • stres zawodowy a satysfakcja z wykonywanej pracy
 • radzenie sobie ze stresem: krótkotrwałe oddziaływanie oraz długofalowe działanie –  praktyczne rozwiązania
 • przepis na radość
 • przezwyciężanie lęku, strachu i gniewu (zamiana leku w strach)
 • plan na stres

3. Efektywna komunikacja w kontakcie ze współpracownikami asertywność

 • bariery komunikacyjne
 • style komunikacji: agresywny, pasywny, asertywny
 • konstruktywne wyrażanie trudnych emocji, tzw. komunikat odważny
 • techniki asertywne w działaniu
 • reagowanie na asertywną krytykę
 • zasady prowadzenia „trudnych” rozmów: rozmowy dyscyplinującej/oceniającej

4. Zarządzanie konfliktem                                                               

 • konflikt – wprowadzenie, rodzaje konfliktów                                                                                                                                                     
 • charakterystyka konfliktu interpersonalnego                                                                
 • pozytywne, negatywne strony konfliktów                                                                    
 • strategie rozwiązywania konfliktów     
 • podstawy konstruktywnego porozumiewania się
 • elementy, które mogą dzielić i zasady, które jednoczą  

5. Trzecia strona konfliktu

 • kiedy warto wprowadzić trzecią stronę?
 • kto może zostać trzecią stroną konfliktu?
 • sposoby rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy (Model Brief MediationTM)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY