Zarządzanie sobą oraz konfliktem w organizacji

Program szkolenia

Dzień I

1. Wstęp

 • przedstawienie prowadzącego i celów szkolenia
 • poznanie się uczestników szkolenia
 • budowanie otwartości i tworzenie norm grupy

2. Rozumienie siebie i świata społecznego

 • jak pracować ze sobą – to, na co mamy rzeczywisty wpływ
 • spostrzeganie społeczne – jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi?
 • po co nam emocje?
 • emocje – nastawienie - zachowanie – czy i jak zmienić swoje nastawienie do…?
 • rozwój umiejętności efektywnego porozumiewania się z otoczeniem

3. Zarządzanie stresem

 • co nas stresuje?
 • rozumienie natury stresu
 • indywidualna ocena sytuacji stresowej – ocena osobistych obszarów stresu
 • konsekwencje stresu
 • radzenie sobie ze stresem: doraźnie i długofalowo – praktyczne wskazówki
 • przezwyciężanie lęku, niepokoju i gniewu

4. Podsumowanie – informacje zwrotne

Dzień II

1. Efektywna komunikacja w kontakcie ze współpracownikami asertywność

 • bariery w procesie porozumiewania się
 • style komunikacji: agresywny, pasywny, współpracujący
 • konstruktywne wyrażanie trudnych emocji, tzw. komunikat odważny
 • czym są techniki asertywne
 • jak reagować na krytykę?
 • zasady prowadzenia „trudnych” rozmów: rozmowy dyscyplinującej/oceniającej

2. Zarządzanie konfliktem                                                               

 • konflikt – wprowadzenie, rodzaje konfliktów     
 • to, co nas może jednoczyć i elementy, które mogą dzielić… 
 • specyfika konfliktu interpersonalnego                                                                
 • pozytywne strony konfliktów        
 • wyzwania w konfliktach
 • sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych - samoocena. Podstawy konstruktywnego porozumienia

3. Trzecia strona konfliktu

 • czy, a jeżeli tak, to kiedy warto wprowadzić trzecią stronę?
 • kto może zostać trzecią stroną konfliktu?
 • nasze pomysły na rozwiązywanie konfliktów w pracy

4. Podsumowanie – informacje zwrotne. Podziękowanie i zamknięcie szkolenia

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY