Zarządzanie Projektami - Mix Metodyk

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł 1 1. Wprowadzenie do projektu

 • Czym jest projekt według różnych definicji
 • Ryzyko projektowe
 • Cykl życia produktu
 • Cykl Deminga i proces uczenia się
 • Dlaczego projekty się nie udają?

Moduł 2 2. Przegląd metodyk projektowych

 • Ogólna charakterystyka metodyk projektowych
 • Procesy PMI
 • Procesy PRINCE2
 • Manifest Agile
 • Podstawy RUP, SixSigma i IPMA

Moduł 3 3. Inicjacja projektu

 • • Zarządzanie zmianą
 • • Struktura organizacyjna projektu
 • • Interesariusze projektu
 • Cel i Zakres projektu
 • Technika SMART
 • Zasada Pareto
 • QuickWins i Kazein
 • Macierz Kompromisów
 • Piramida Priorytetów
 • Burza Mózgów
 • Test Windowy
 • Karta projektu

Moduł 4 4. Zarządzanie Zakresem

 • Planowanie zorientowane na produkt
 • Struktura Podziału Produktu
 • Diagram Następstwa Produktów

Dzień 2

Moduł 1 5. Zarządzanie Czasem

 • Techniki Szacowania
 • Technika PERT
 • Prawo Parkinsona
 • Łańcuch krytyczny
 • Ścieżka krytyczna
 • WBS
 • Wykres Gantta
 • Harmonogram

Moduł 2 6. Zarządzanie zespołem

 • Nakładanie się struktur zarządzania
 • Macierz RACI
 • Histogram obciążenia
 • Leadership
 • Piramida Maslowa
 • Teoria McGregora
 • Proces grupowy

Moduł 3 7. Zarządzanie Ryzykiem i Budżetem

 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Rezerwy budżetowe
 • Techniki kontroli
 • Metoda EV
 • Kroki zarządzania ryzykiem
 • Wycena ryzyka
 • Odpowiedzi na ryzyko
 • Rejestr ryzyka

Moduł 4 8. Komunikacja i czynniki miękkie w projekcie

 • Komunikacja formalna
 • Komunikacja nieformalna
 • Techniki skutecznej komunikacji
 • Zagadnienia konfliktu i negocjacji
 • Zakończenie projektu
 • Gromadzenie doświadczeń

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY