Zarządzanie Jakością oparte na normach ISO serii 9000

Program szkolenia

1. Istota auditu

2. Audit a kontrola

3.  Definicje związane z procesem auditu

4.  Zasady auditu

5. Wartość dodana auditu

6.  Rodzaje auditów

  • Audity wewnętrzne
  • Audity zewnętrzne

7. Cechy w auditu ze względu na rodzaj podejścia

8. Przebieg procesu auditu

  • Planowanie auditu
  • Przygotowanie auditu
  • Przeprowadzenie auditu
  • Działania poauditowe

9. Kompetencje auditora wewnętrznego

10. Ocena auditorów

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY