Zabezpieczenie kredytu hipotecznego – zmiany w związku z nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece

O szkoleniu

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • właściciele i zarządzający przedsiębiorstwami
 • pracownicy firm deweloperskich
 • agenci nieruchomości
 • pracownicy firm doradztwa / pośrednictwa finansowego
 • agenci banków

Korzyści z udziału w szkoleniu

 1. Zapoznanie się z najważniejszymi zmianami w ustawie o księgach wieczystych i hipotece – odpowiedź na pytania:
  • Jakie są najważniejsze zmiany w hipotece?
  • Jakie właściciel nieruchomości ma nowe uprawnienia i co one oznaczają w praktyce?
  • Możliwy zakres oczekiwań banków po nowelizacji ustawy?
 2. Okoliczności na jakie należy zwrócić uwagę przy nabyciu nieruchomości.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 2. Zabezpieczenie kredytu jedną hipoteką - zniesienie podziału na hipotekę zwykłą oraz kaucyjną
 3. Nowe uprawnienia właściciela nieruchomości
 4. Zabezpieczenie jedną hipoteką kilku kredytów
 5. Hipoteka „deweloperska” (w tym rola administratora hipoteki oraz okoliczności na jakie powinien zwrócić uwagę zarówno deweloper jak i nabywca nieruchomości)
 6. Podział nieruchomości a hipoteka
 7. Przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
 8. Analiza zmian jakie potencjalnie mogą wystąpić w regulacjach wewnętrznych banków w zakresie udzielania kredytów zabezpieczonych hipotecznie

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY