Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

O szkoleniu

Metodyka szkolenia

Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się (co-operative learning). Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prelekcja).
Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim:

 • studium przypadku (analiza opisanego stanu lub sekwencji zdarzeń) dająca uczestnikom możliwość zarówno praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i sprawdzenia umiejętności w danej sytuacji problemowej, jak i wymiany pomysłów związanych z radzeniem sobie z szczególnymi sytuacjami. Wyodrębnione części szkolenia, przeznaczone na studia przypadku, będą realizowane metodą pracy w małych (2 osobowych) grupach, wspieranych poprzez indywidualne konsultacje z trenerem (prowadzącym)
 • ćwiczenia praktyczne - grupowe rozstrzyganie problemów czy wykonywanie zadań wskazanych przez trenera
 • dyskusja (uczestnicy wymieniają się wiedzą, pomysłami i uwagami na dany temat między sobą oraz z trenerem)
 • burza mózgów (wypracowywanie pomysłów na projekty oraz rozwiązań atypowych problemów); metoda pozwala aktywnie wprowadzić uczestników w nowe zagadnienie problemowe, rozwija kreatywny wymiar szkolenia

Program szkolenia

I. Informacje podstawowe

1. Podstawowe pojęcia

 • Biały wywiad
 • Szary wywiad
 • Czarny wywiad
 • Motywy wykradania informacji

2. Słownictwo

II. Osobowe źródła informacji

Motywy i sposoby pozyskiwania

III. Biały wywiad

 • Powszechnie dostępne rejestry państwowe
 • Powszechnie dostępne prywatne źródła informacji
 • Działania bezpośrednie

IV. Szary wywiad

 • Wstęp do inwigilacji
 • Obserwacja i monitoring
 • Infiltracja

V. Sprzęt stosowany w obserwacji

 • Obserwacja wizualna:
 • Lornetki i lunety (mono-okulary i Bi-okulary)
 • Aparaty fotograficzne (lustrzanka NIKON D-60)
 • Kamery ręczne cywilne - możliwość podczerwieni (na przykładzie SONY z IR)
 • Kamery bezprzewodowe i przewodowe
 • Kamery ukryte Noktowizory

1. RPO

Omówienie zasad przystosowywania i wykorzystywania samochodów i innych pojazdów w działaniach inwigilacyjnych na przykładzie „podstawki”

2. GPS i GPS Killer

 • Prezentacja nadajnika GPS wraz z dodatkową baterią i funkcją wstrząsową
 • Sposoby przeciwdziałania namierzaniu GPS-em
 • Aspekty namierzania przez BTS-y

3. Łączność i skanery

 • Prezentacja łączności Motorola CP-040 (zagrożenia)
 • Prezentacja skanera ICOM IC-R5 (skanowanie pasm, podsłuch radia)

VI. Techniki obserwacji

Prezentacja sposobu obserwacji „pudełko”

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY