Wycena aktywów niematerialnych

O szkoleniu

Cele szkolenia

1. Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
 • Modeli wyceny pojedynczych aktywów oraz opcji strategicznych
 • Metod wyceny wartości aktywów niematerialnych

2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Kalkulacji finansowych
 • Szacowania aktywów niematerialnych
 • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Metodyka
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych w trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających.

Program szkolenia

Dzień I

1. Podstawowe koncepcje wartości

 • Podstawowe pojęcia
 • Rodzaje wartości

2. Zmienna wartość pieniądza w czasie  

 • Oprocentowanie i dyskontowanie proste
 • Oprocentowanie i dyskontowanie składane (złożone)
 • Kapitalizacja odsetek
 • Strumienie płatności

3. Metody wyceny i podejścia do szacowania

 • Metody majątkowe
 • Metody dochodowe
 • Metody mieszane
 • Metody porównawcze

4. Charakterystyka aktywów niematerialnych

 • Know how
 • Marka
 • Prace badawczo-rozwojowe
 • Patenty
 • Kapitał ludzki
 • Kapitał relacyjny (relacje z klientami)
 • Reputacja
 • Goodwill

Dzień II

5. Modele wyceny aktywów niematerialnych

 • Klasyczne modele wyceny
 • Modele wyceny pojedynczych aktywów niematerialnych
 • Modele wyceny opcji strategicznych

6. Wycena wartości niematerialnych

 • Szacowanie znaku firmy (brand name)
 • Szacowanie marki firmy (goodwill)
 • Szacowanie relacji z klientem
 • Szacowanie aktywów technologicznych - patentu
 • Szacowanie kapitału ludzkiego

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY