Zmiany w JPK. Podzielona płatność w VAT. Split Payment. Kolejna rewolucja dla podatników

Informacje ogólne

Miejscowość: Wrocław (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2017-11-10 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Program

I. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT

1. Koncepcja split payment

2. Podzielona płatność – nowela VAT 2018 w Polsce

 • dobrowolna czy obowiązkowa – czy split payment dotknie każdego podatnika VAT?
 • jak się przygotować do split payment?
 • co tak naprawdę się zmieni w firmie?
 • co podatnik może zyskać dzięki split payment?

3. Rachunek VAT

 • jak otworzyć rachunek VAT?
 • co to jest „dedykowany komunikat przelewu”?
 • czy każdy bank komercyjny będzie obsługiwał rachunek VAT?
 • jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu split payment?
 • w jaki sposób kontrahent opłacać będzie faktury?
 • do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT?
 • czy można skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku VAT?
 • egzekucja z rachunku VAT

4. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment

 • co się stanie jeśli kontrahent źle opłaci fakturę?
 • co się stanie jeśli kontrahent w ogóle nie zapłaci za faktury?
 • czy podatnicy VAT zwolnieni także stosować będą split payment?
 • czy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej także obejmie podzielona płatność?

5. Formy płatności  transakcji handlowych a split payment

 • przelew bankowy
 • płatność kartą
 • rozliczenie gotówkowe
 • barter
 • kompensata
 • płatność w ratach
 • odroczona płatność

6. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu split payment

 • prawo do odliczenia VAT
 • termin zwrotu VAT a split payment
 • zasilanie i obciążanie rachunku VAT
 • split payment a odwrotne obciążenie
 • split payment a transakcje międzynarodowe

 

II. JPK_VAT jako informacja podatkowa – zmiany w strukturach

1. Aktualizacja struktyry JPK VAT do się zmieni?

 • czy składać korekty JPK_VAT oraz w jakim zakresie?
 • konsekwencje karne skarbowe związane z JPK_VAT – w szczególności czy składać czynny żal w związku z korektą JPK_VAT w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów?
 • jak umocować osobę do podpisywania JPK_VAT? Czy UPL-1 jest właściwe do umocowania do podpisywania JPK_VAT? – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

 

III. Zawartość struktury JPK_WB w związku z raportowaniem obowiązkowym wyciągów bankowych

1. Rodzaje pól struktury pola obowiązkowe, opcjonalne oraz rodzaje pól danych

2. Sposób ujęcia poszczególnych transakcji bankowych w strukturze w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów

 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych i opisy
 • sprzedaż na rzecz podatników VAT oraz podatników podatku od wartości dodanej
 • wpływy odszkodowań, darowizn
 • płatności podatkowe w strukturze JPK_WB
 • przelewy do ZUS

3. Zasady raportowania struktury JPK WB, kto, kiedy?

 

IV. Walidacja i wykorzystanie struktur JPK_VAT przez Ministerstwo Finansów

 • procedura walidacyjna Ministerstwa Finansów – jakie dane będą sprawdzane w strukturze JPK_VAT – walidacja krok po kroku
 • jakie błędy spowodują, że podatnik będzie wzywany do korekty JPK_VAT?
 • jak we własnym zakresie sprawdzić (walidować) utworzoną strukturę JPK_VAT?
 • walidowanie JPK_VAT we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów
 • tworzenie JPK_VAT we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów

 

V. JPK_VAT jako narzędzie kontroli podatników

1. Wykorzystanie JPK_VAT jako źródła informacji o podatnikach

 • wykorzystanie JPK_VAT do weryfikacja zwrotów VAT
 • inne ustalenia jakie mogą być dokonane przy użyciu JPK_VAT przez Ministerstwo Finansów
 • ceny transferowe i transakcje wykazane w deklaracjach CIT-TP (lub PIT-TP) a weryfikacja w JPK_VAT
 • wykorzystanie JPK_VAT do czynności egzekucyjnych

2. Konsekwencje błędów i nieprawidłowości wykrytych w JPK_VAT

 • wezwanie do korekty JPK_VAT oraz związane z tym konsekwencje karne skarbowe
 • wszczynanie kontroli oraz postępowań na podstawie nieprawidłowości wykrytych w JPK_VAT – wyjątki i ograniczenie praw podatnika oraz możliwe konsekwencje

3. Struktury JPK dostarczane na żądanie organów podatkowych

4. Podstawa prawna żądania struktur przez organy podatkowe

 • w jakich sytuacjach organ podatkowy może żądać plików JPK?
 • struktury JPK a przepisy o prowadzeniu ksiąg podatkowych – czy JPK to nowa księga podatkowa?
 • dowody księgowe w „tradycyjnej” formie a dowody księgowe w JPK
 • podstawa prawna i zasady ogłaszania nowych struktur
 • niejasne konsekwencje prawne nie spełnienia żądania organu podatkowego – kontrowersje prawne

 

VI. Okresy rozliczeniowe a JPK

1. Za jakie okresy rozliczeniowe będą dostarczane pliki JPK na żądania organu podatkowego? Czy obowiązek ten obejmie okresy sprzed 1 lipca 2016 r. dla dużych przedsiębiorców oraz sprzed 1 lipca 2018 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców? – kontrowersje prawne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

2. Zmiany struktur JPK a okresy rozliczeniowe – w jakich strukturach dostarczać JPK za poszczególne okresy w przypadku zmiany struktur JPK w czasie?

3. JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB – praktyczne aspekty struktur

 • omówienie zakresu pozostałych struktur
 • struktura księga rachunkowa JPK_KR
 • struktura faktury JPK_FA
 • struktura dokumentów magazynowych JPK_MAG

4. Struktura JPK_WB – kolejna informacja dostarczana przez podatników

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizacja

Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych.

Doświadczenie zawodowe

Wiedza i doświadczenie to ponad 7-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych.

Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie. Informacje przekazane obrazowo, poparte dodatkowymi materiałami. Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie

Agnieszka Dziwińska
Helden Helt & Fischer

Opinia:

Szkolenie na wysokim poziomie, spełniające wszelkie oczekiwania. Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Dużym plusem jest możliwość uzyskania obszernych konsultacji wg potrzeb Klienta.

Alicja Pląsek
Biuro Rachunkowe Alicja Pląsek

Opinia:

Szkolenie świetnie zorganizowane. Wykładowca poruszał tematy najbardziej aktualne i praktyczne

Alina Żukrowska
Lotos Kolej

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 14 dni roboczych przed kursem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 7 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY