Wrocław

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

logo Krajowy Fundusz Szkoleniowy

DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Podatki i rachunkowość

Wrocław

Zmiany w JPK. Podzielona płatność w VAT. Split Payment. Kolejna rewolucja dla podatników 2017-11-10
Zamknięcie roku 2017
ujęcie bilansowe i podatkowe

2 dni
2017-11-16

Kadry i płace

Wrocław

Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-10-10
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-10-11
Prawo Pracy 2017
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna
2017-10-19

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY