Word w biznesie

Program szkolenia

1. Praca z dokumentem

 • Tworzenie pustego dokumentu
 • Zapisywanie nowoutworzonego
 • Otwieranie dokumentu znajdującego się na lokalnym dysku twardym

2. Podstawowe operacje na tekście

 • Włączanie i wyłączanie znaków niedrukowalnych
 • Wprowadzanie tekstu przy pomocy klawiatury - używanie klawisza ENTER, DEL, BACKSPACE
 • Przenoszenie lub kopiowanie elementu na dużą odległość lub do innych dokumentów
 • Formy szybkiego zaznaczania tekstu
 • Wstawianie bieżącej daty i godziny
 • Wstawianie symboli
 • Używanie poleceń Cofnij i Ponów
 • Wyszukiwanie tekstu
 • Zamiana tekstu
 • Formatowanie czcionki
 • Zmienianie wielkości liter
 • Wyrównywanie tekstu względem marginesów
 • Tworzenie wcięcia akapitu
 • Zmiana odstępów między wierszami
 • Dodawanie obramowania do tekstu
 • Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
 • Rozmieszczanie tekstu na stronie przy pomocy tabulatorów
 • Dodawanie cieniowania do akapitu lub zaznaczonego tekstu
 • Ustawianie marginesów
 • Wstawianie numerów stron

3. Tworzenie prostych tabel

 • Wstawianie tabel
 • Scalanie, dzielenie komórek tabeli
 • Formatowanie tabeli
 • Dodawanie, usuwanie wierszy i kolumn
 • Formatowanie tekstu w tabeli
 • Zmienianie szerokości kolumn i wierszy

4. Drukowanie

 • Wybór rozmiaru papieru
 • Przeglądanie dokumentu przed wydrukowaniem
 • Drukowanie dokumentu
 • Modyfikacja i zaawansowane formatowanie tekstu:
 • Tworzenie kolumn typu gazetowego
 • Podział stron
 • Wstawianie podziału strony
 • Przypisy do tekstu
 • Wstawianie przypisu dolnego lub przypisu końcowego
 • Nagłówek i stopka
 • Autotekst
 • Pola tekstowe
 • Tworzenie list wypunktowanych
 • Tworzenie list numerowanych
 • Tworzenie listy hierarchicznej

5. Elementy graficzne

 • Wstawianie grafiki
 • Wstawianie rysunku z Clip Gallery
 • Wstawianie rysunku z pliku
 • Dodawanie specjalnego efektu tekstowego
 • Zabezpieczanie dokumentów:
 • Zabezpieczenie dokumentu przed niepowołaną modyfikacją

6. Pisownia

 • Poprawa pisowni w dokumencie i tworzenie własnych słowników
 • Autokorekta i autotekst, jako metoda przyspieszania pracy

czas trwania szkolenia - 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

poziom - średnio zaawansowany

 

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY