Windykacja wierzytelności - Basic

O szkoleniu

Zadaniem szkolenia jest przekazanie informacji z zakresu windykacji ogólnej.
Ważnym punktem będzie również przekazanie praktycznej wiedzy o działaniach mających na celu zabezpieczenie osób/instytucji.

Cele szkolenia

  • Poznanie psychologii dłużnika
  • Poznanie pełnej procedury windykacyjnej od postępowania przesądowego, przez postępowania sądowe, a skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym
  • Przekazanie wiedzy z zakresu poprawnego zawierania umów, a także zabezpieczania należności
  • Przygotowanie osób odpowiedzialnych za windykację należności do wykonywania swoich obowiązków w sposób w pełni profesjonalny i skuteczny
  • Zapoznanie z metodami prowadzenia kontaktu z dłużnikiem

Program szkolenia

I. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI JAKO PROCES

Strony stosunku zobowiązaniowego, co to jest windykacja?

II. PSYCHOLOGIA DŁUŻNIKA

Dlaczego ludzie nie płacą? (hierarchia płatności, przeciąganie, gra, uwarunkowania społeczne, typy dłużników (biedacy, gracze, fraudzi – wizjonerzy i problematycy), gry dłużników (na czas, strategia, inni wierzyciele, najpierw im zapłacę, reklamacja, zasada - mnie nie zapłacili, to ja wam nie zapłacę, zapomniałem, często wyjeżdżam, granie „głupiego”, pan niedostępny, kontr natarcie (groźby, wyzwiska, krytyka),

Co robimy źle? – jak zachęcamy do przeciągania płatności? (uzależnienie od firmy, brak procedur, bałagan, długi czas reakcji, niekonsekwencja, przewidywalność)

III. PRZED ZAWARCIEM UMOWY

1. SPRAWDZIĆ KONTRAHENTA - proste sprawdzenie w Internecie, wywiadownie gospodarcze, prywatni detektywi.

2. KRS – wgląd

IV. PROCES WINDYKACJI

1. Procedura
2. Wybór drogi kontaktu
3. Negocjacje (możliwość uzyskania tytułu egzekucyjnego na Najemcę bez konieczności sądu)
4. Zagrożenie sankcjami
5. Konsekwencja
6. Wprowadzanie sankcji (plan, piramida)
7. Uznanie długu
8. Przerwanie biegu przedawnienia
9. Błędy podczas windykacji

V. WPROWADZAMY SANKCJE

1. Wymówienie umowy
2. Odsetki
3. Kary umowne
4. Zlecenie windykacji
5. Doniesienie do prokuratury
6. Ujawnienie zadłużenia - triki na dłużników
7. KRD

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY