Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością opartego na normach ISO serii 9000

Program szkolenia

1. Czym jest ISO

2. Historia norm ISO dotyczących systemu zarządzania jakością (SZJ)

3. Podstawowe definicje i pojęcia związane z SZJ

4. Rodzina norm ISO dot. SZJ

5. Zasady zarządzania jakością

6. Norma ISO 9001

 • Zakres normy
 • Normy powołane
 • Terminy i definicje
 • System zarządzania jakością
 • Odpowiedzialność kierownictwa
 • Zarządzanie zasobami
 • Realizacja wyrobu
 • Pomiary, analiza i doskonalenie

7. Wymagania normy ISO 9001 w zakresie:

 • Ustanowienia niezbędnych dokumentów
 • Ustanowienia procedur
 • Dokonywania niezbędnych zapisów

8. Wymagania odnośnie auditorów SZJ

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY