Ubezpieczenie karnoskarbowe

dla księgowych i dyr. finansowych

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2017-11-27 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

O kursie

Cel szkolenia:

 • zapoznać osoby odpowiedzialne za sprawy rachunkowe i finansowo księgowe w przedsiębiorstwach z rozwiązaniami ubezpieczeniowymi obejmującymi ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej

Program

1. Podstawowe zasady dotyczące ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i pochodnej

 • odpowiedzialność karna a odpowiedzialność cywilna
 • przesłanki odpowiedzialności cywilnej: szkoda, zdarzenie szkodzące, związek przyczynowy
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego
 • najnowsze tendencje rozwojowe w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej i pochodnych

2. Odpowiedzialność karnoskarbowa

 • podstawowe normy prawa dotyczące odpowiedzialności, karnoskarbowej
 • najnowsze zmiany ustawodawstwa (klauzula unikania opodatkowania, nowe kary)
 • tendencje rozwojowe i obszary podwyższonego ryzyka

3. Odpowiedzialność pracownicza i zarządcza

 • zasady i realizacja odpowiedzialności pracowniczej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności pracowniczej
 • odpowiedzialność członków organów i innych zarządzających
 • konstrukcja ubezpieczenia OC – zarządzających (D&O)
 • rozszerzenie zakresu D&O na odpowiedzialność karnoskarbową

4. Ubezpieczenia ochrony karnoskarbowej dla firm

 • oferta rynkowa ubezpieczeń karnoskarbowych
 • zakres i organizacja usług pokrywanych z ubezpieczenia
 • obowiązujący trigger czasowy i jego konsekwencje
 • ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

5. Ochrona karnoskarbowa dla osób odpowiedzialnych za rachunkowość

 • ochrona w zakresie pokrycia kosztów sporu podatkowego
 • ochrona w zakresie kar i grzywien karnoskarbowych
 • ograniczenia odpowiedzialności
 • obowiązujące triggery czasowe i ich konsekwencje
 • procedura zawarcia ubezpieczenia i oferta rynkowa
 • praktyka funkcjonowania ubezpieczenia karnoskarbowego

Prowadzący

dr Paweł Sikora

Doktor Nauk Prawnych

Absolwent:

 • Uniwersytet Śląski - Wydział Prawa i Administracji
  • Studia Magisterskie
  • Studia Doktoranckie
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  • Ubezpieczenia - Studia Podyplomowe
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz EAP Berlin
  • Zarządzanie Europejskie - Studia MBA
Doświadczenie zawodowe
 • T.U. Compensa S.A. - Dyrektor Oddziału
 • PTU S.A. - Dyrektor Oddziału
 • President Medical Polska - Dyrektor Zarządzający, Doradca Zarządu
 • PRINZ S.A. - Tłumacz, Asystent Dyrektora - Zweigniederlassung Senftenberg (Niemcy)
 • Modus - Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości - Właściciel
 • Wiener Staedtische (V.I.G.) - Wiedeń, Austria - Asystent
 • HUK Coburg - Coburg, Erfurt, Niemcy - Asystent

Wykładowca na wyższych uczelniach:

 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Politechnika Gliwicka
 • Politechnika Krakowska - Studium Podyplomowe
 • Europa Universität Viadrina - wykłady gościnne
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Studia Podyplomowe Nieruchomości

Publikuje w:

 • Dziennik Ubezpieczeniowy - od 2003 roku - stała cotygodniowa rubryka prawno-ubezpieczeniowa
 • Miesięcznik Ubezpieczeniowy - od 2007 roku - stała comiesięczna rubryka
 • Rzeczpospolita - stała współpraca od 2010 roku - stała comiesięczna rubryka Ubezpieczenia
 • Kadry i Płace w Administracji - stała współpraca
 • Ogólnopolski Przegląd Medyczny - stała współpraca
Opinie o wykładowcy

Opinia:

Przeprowadzone szkolenie było w pełni merytoryczne. Sposób jego wykonania oceniam jako profesjonalny prowadzący potrafi wciągnąć uczestników w temat i czynne korzystanie z wykładu

Advisor Consulting Olsztyn

Opinia:

Pełny profesjonalizm wykładowcy i wysoka kultura, zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy

Anna Siwek
Carrefour Polska

Opinia:

Prowadzący posiada dużą wiedzę na tematy poruszane na szkoleniu, odpowiadał na pytania w sposób wyczerpujący

Bogumiła Waligóra
ArcelorMittal

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.15 - szkolenie
15.15 - 15.30 - przerwa kawowa
15.30 - 16.15 - szkolenie

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 14 dni roboczych przed kursem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 7 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY