Korekty wynagrodzeń a składki i podatek

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2017-11-24 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 440 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

Celem szkolenia "Korekty wynagrodzeń a składki i podatek" jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie poprawnego rozliczania błędów na liście płac w kontekście składek, zasiłków i podatków. Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, biurach rachunkowych oraz do osób zarządzających firmą odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program

1. Przekroczenie rocznej podstawy ograniczenia składek – korekta oraz zwrot nadpłaconych składek

 • Wyliczenie kwoty do zwrotu
  • dla pracodawcy
  • dla pracownika
 • Rozliczenie składki zdrowotnej
 • Rozliczenie podatku – skala podatkowa oraz formularze podatkowe
 • Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po zwrocie nadpłaconych składek
 • Niedopłata składek wynikająca z błędnego  oświadczenie pracownika lub błędu pracodawcy
 • Wyliczenie kwoty zwrotu
  • dla pracodawcy
  • dla pracownika

2. Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty

3. Korekta podatku oraz zobowiązania wobec US

4. Niewłaściwe przypisanie do podlegania pod ubezpieczenia umów  cywilno-prawnych

5. Umowa zlecenie a uznanie jej jako umowy o pracę

6. Umowa o dzieło lub umowa zlecenie bez składek a podleganie pod ubezpieczenie emerytalne i rentowe

 • postępowanie w przypadku zwrotu przez zleceniobiorcę zapłaconych przez pracodawcę składek
 • postępowanie w przypadku braku zwrotu przez zleceniobiorcę zapłaconych przez pracodawcę składek
 • postępowanie w przypadku umorzeń.

7. Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty

8. Korekta podatku oraz zobowiązania wobec US

9. Korekta nadpłaconego wynagrodzenia spowodowanego nieobecnością z powodu choroby

 • zasiłek chorobowy
 • wynagrodzenie chorobowe
 • zamiana wynagrodzenia za czas choroby na zasiłek chorobowy lub zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

13. Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłat dokonanych

 • byłemu pracownikowi
 • pracownikowi przywróconemu do pracy
 • po śmierci pracownika

17. Nadpłata wynagrodzenia

 • odpowiedzialność pracownika rozliczającego pensje
 • zgoda na dokonanie potrącenia, limity potrąceń
 • rozliczanie nadpłaty w ratach
 • egzekwowanie nadpłaconej pensji

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu wynagrodzeń

Doświadczenie zawodowe

Redaktor merytoryczny w Wydawnictwie C.H. Beck (od 2009)

 • Koordynowanie prac poradni prawnej portalu www.ekspertkadrowy.pl w zakresie tematyki płacowej, ubezpieczeniowej i podatkowej
 • Zlecanie i redagowanie tekstów na portal www.ekspertkadrowy.pl – nowości, porad prawych, kompleksowych opracowań
 • Współpraca w zakresie rozwoju produktów on-line
 • Odpowiedzialność merytoryczna za teksty i narzędzia o tematyce wynagrodzeń (m.in. kalkulatory, wskaźniki) i koordynowanie prac aktualizacyjnych
 • Współpraca z redakcjami poradników drukowanych w zakresie doboru tematów do zestawów, ich zamawiania i redagowania tekstów
 • Doradztwo merytoryczne dla redaktorów w zakresie przygotowania publikacji
 • Przygotowywanie koncepcji i redakcji książek
 • Działalność autorska, w tym pisanie artykułów, opinii i odpowiedzi na zagadnienia kadrowo-płacowe;
 • Działalność wydawnicza – koncepcje, nadzór i koordynacja procesu wydawniczego literatury biznesowej i prawniczej.
Wybrane publikacje

Publikacje książkowe

 • "Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania" - Warszawa 2012, Wyd. C.H.Beck (obecnie w trakcie przygotowania drugiego wydania)
 • "Potrącenia z wynagrodzeń na liście płac. Praktyczny poradnik" - Warszawa 2013, Wyd. C.H.Beck (obecnie w trakcie przygotowania trzeciego wydania)
 • "Rozliczanie zasiłków na liście płac" - w przygotowaniu na styczeń 2014, Wyd. C.H.Beck

Artykuły w prasie i Internecie

Tematyka:

 • Wynagrodzenia w samorządach
 • Wynagrodzenia w oświacie
 • Wynagrodzenia w firmie
 • Potrącenia z wynagrodzeń
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Zasiłki w razie choroby i macierzyństwa

W publikacjach:

 • www.ekspertbeck.pl
 • Płace pracowników sfery budżetowej. Przewodnik po wynagrodzeniach i świadczeniach pieniężnych
 • Ubezpieczenia społeczne. Serwis płatnika składek
 • Teczka kadrowca w jednostce budżetowej. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami
 • Kadry. Serwis spraw pracowniczych
Opinie o wykładowcy

Opinia:

Duża wiedza prowadzącego, pełny profesjonalizm i komunikatywność

Grażyna Klimkowicz
Polska Spółka Gazownictwa

Opinia:

Doskonale przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Ogromna wiedza merytoryczna prowadzącej. Duża przyjemność uczestniczenia w takim szkoleniu. Plusem ilość uczestników

Jolanta Chmielewska
ACS Słuchmed

Opinia:

Szkolenie było prowadzone w taki sposób i z taką znajomością tematu, że chciałoby się kontynuować je przez kolejne dni i wciąż byłoby mało

Katarzyna Konopacka
IKEA Industry Poland

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (14 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 440 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY