Warszawa

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

logo Krajowy Fundusz Szkoleniowy

DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Podatki i rachunkowość

Warszawa

Zmiany w JPK. Podzielona płatność w VAT. Split Payment. Kolejna rewolucja dla podatników 2017-10-06
Podatek CIT dla początkujących
2 dni
2017-10-19
Podróże służbowe i samochód w firmie
najnowsze problemy i orzecznictwo
2017-10-27
Zamknięcie roku 2017
ujęcie bilansowe i podatkowe

2 dni
2017-11-16
Zmiany w JPK. Podzielona płatność w VAT. Split Payment. Kolejna rewolucja dla podatników 2017-11-17
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017 2017-12-04

Finanse i controlling

Warszawa

Sprawozdania finansowe wg polskiego prawa bilansowego
2 dni
2017-10-10
Sprawozdanie finansowe, przychody i koszty, rachunek przepływów pieniężnych w MSR/MSSF
2 dni
2017-10-26
Pozycje bilansowe, aktywa i pasywa w MSR/MSSF
2 dni
2017-11-09
Instrumenty finansowe oraz wybrane standardy narzędziowe w MSR/MSSF
2 dni
2017-11-16
Konsolidacja sprawozdań finansowych, połączenia przedsięwzięć, podmioty powiązane
2 dni
2017-11-20
US GAAP - ogólna charakterystyka regulacji oraz związanych z nimi interpretacji
2 dni
2017-11-27

Kadry i płace

Warszawa

Prawo Pracy 2017
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna
2017-10-12
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-10-13
Zatrudnianie cudzoziemców 2017-10-18
Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla zaawansowanych
2 dni
2017-10-26
Urlopy i nieobecności w pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem 2017-10-26
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2017-10-27
Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-11-08
Korekty wynagrodzeń a składki i podatek 2017-11-24
Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń 2017-11-30

Prawo

Warszawa

Ubezpieczenie karnoskarbowe
dla księgowych i dyr. finansowych
2017-11-27

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY