Wymiana walut, ryzyko walutowe, zabezpieczenie ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie, dokonywanie transakcji na rynku walutowym

O szkoleniu

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujące się finansami w przedsiębiorstwie.

Zakres tematyczny obejmuje wszystkie potrzebne zagadnienia, które są pomocne w ocenie ryzyka walutowego, a także zabezpieczenia kontraktów handlowych i obniżenie kosztów przewalutowania, negocjacji kursów wymiany w Bankach i Kantorach.

Głównym celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi ułatwiających poruszanie się w zakresie rynku walutowego i transakcji walutowych.

Dodatkowo oferujemy pomoc po szkoleniową tak aby wspierać osoby zajmujące się finansami firmy w bieżącej ocenie ryzyka walutowego, a także samego rynku walutowego.

Program szkolenia

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest wdrożenie w firmie efektywnych metod zarządzania ryzkiem walutowym, związanym z transakcjami handlowymi dostosowanych do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

1. Określenie kluczowych parametrów wpływających na poziom ponoszonego ryzyka kursowego w firmie

2. Określenie możliwych oszczędności na podstawie historycznych przepływów walutowych

3. Ustalenie narzędzi, dzięki którym firma będzie mogła zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym

4. Uzyskanie praktycznej wiedzy co do sposobu realizacji transakcji po kursie lepszym niż średni kurs rynkowy

5. Uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat prostego zabezpieczenia transakcji walutowych

6. Uzyskanie przez uczestników wiedzy praktycznej z zakresu zabezpieczenia swoich kontraktów handlowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów przewalutowania

7. Uzyskanie wiedzy na temat obniżenia kosztów przewalutowania i różnicy w kursach bankowych i rynkowych. Jak wrzucić koszty transakcji walutowej w koszty prowadzonej działalności?

8. Nabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi pozwalających na efektywne monitorowanie pozycji walutowej firmy

9. Uświadomienie znaczenia zabezpieczenia transakcji walutowych i korzyści wynikające z monitorowania pozycji walutowej.

Zakres tematyczny

1. Instrumenty finansowe

2. Rodzaje pochodnych instrumentów finansowych

3. Walutowe pochodne instrumenty finansowe

4. Zagraniczne transakcje handlowe, źródłem ryzyka kursu walutowego

5. Praktyczne metody zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY