Uprawnienie i obowiązki rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

O szkoleniu

Cel szkolenia

Szkolenie ma za zdanie przygotować do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej.  Pozwoli uzyskać orientację w kompetencjach poszczególnych organów spółdzielni oraz jej członków. Pozwoli ustrzec się błędów skutkujących sporami kompetencyjnymi, osobistą odpowiedzialnością materialną członka rady jak innymi naruszeniami norm prawa.

Adresaci szkolenia

  • członkowie rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
  • pracownicy spółdzielni i członkowie zarządu spółdzielni

Program szkolenia

1. Historyczna i współczesna rola spółdzielczości w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności

2. Podstawowe kierunki zmian prawa spółdzielczego ostatnich lat

3. Członek spółdzielni i jego prawa (w tym: ograniczenia wynikające z obowiązujących aktów prawnych) oraz obowiązki

4. Praktyka wykluczania i skreślania członków spółdzielni

5. Walne zgromadzenie członków – prawidłowość jego zwołania, podział na grupy, kompetencje

6. Rada nadzorcza i jej rola w strukturze organizacyjnej spółdzielni mieszkaniowej

7. Podstawowe uprawnienia rady nadzorczej i sposób ich wykonywania

8. Spory kompetencyjne rady nadzorczej i innych organów spółdzielni

9. Zarząd spółdzielni – wybór, zakres kompetencji, odwołanie

10. Plan pracy rady nadzorczej w kontekście wykonywanych nałożonych obowiązków

11. Sposób wykonywania funkcji kontrolnej i podstawowe zasady kontroli

12. Kontrola sprawozdań finansowych oraz innej dokumentacji

13. Rodzaje odpowiedzialności – karna, organizacyjna, cywilna

14. Przesłanki zaistnienia odpowiedzialności cywilnej członków organów spółdzielni

15. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY