Upadłość konsumencka

O szkoleniu

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z instytucją upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej) w świetle przepisów zmienionych nowelizacją z dnia 29 sierpnia 2014 r., a obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 r. Obecnie obowiązujące przepisy znacząco złagodziły wymagania dla osób, które pragnęłyby przejść procedurę oddłużenia poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co z pewnością spowoduje znaczny wzrost liczby składanych wniosków o ogłoszenie upadłości tego rodzaju.

W toku szkolenia w przystępny sposób wyjaśnione zostaną konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej zarówno dla dłużnika, jak też innych uczestników postępowania upadłościowego. 

Adresaci szkolenia:

  • praktycy prawa upadłościowego: pełnomocnicy wierzycieli, pełnomocnicy dłużników będących konsumentami, syndyków masy upadłości
  • pracownicy instytucji zajmujących się udzielaniem pożyczek oraz obrotem wierzytelnościami

Program szkolenia

1. Czy instytucja upadłości konsumenckiej jest zasadna

2. Kto może ogłosić upadłość konsumencką

3. Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla dłużnika i jego wierzycieli

4. Likwidacja majątku upadłego

5. Przygotowanie i realizacja planu spłaty

6. Układ z wierzycielami, czyli jak nie stracić całego majątku

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY