Umowy cywilnoprawne - od zatrudnienia do zwolnienia zleceniobiorcy

O szkoleniu

Głównym celem szkolenia "Umowy cywilnoprawne - od zatrudnienia do zwolnienia zleceniobiorcy" jest omówienie zagadnień naliczania wynagrodzeń na przykładach praktycznych z uwzględnieniem zmian

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac i księgowości.

Program szkolenia

1. Umowy zlecenie od 01.01.2017

 • umowa zlecenia (art. 734-751 k.c.)
 • samozatrudnienie czyli własna działalność gospodarcza - korzyści i zagrożenia
 • stawka godzinowa zleceniobiorców – wobec jakiej kategorii zleceniobiorców należy ją zastosować?
 • których zleceniodawców i zleceniobiorców będą obowiązywały nowe przepisy
 • kiedy minimalna stawka nie znajdzie zastosowania?
 • czy wymagania, dotyczące minimalnej stawki godzinowej, będą obejmowały również umowy zawarte przed wejściem w życie nowelizacji ustawy?
 • stosowanie nowych regulacji w przypadku, gdy umowa wykonywana jest przez kilka osób
 • określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • jak będzie potwierdzana liczba przepracowanych godzin?
 • objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną
 • kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa
 • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług
 • dokumentacja związana z prowadzeniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych: druki, formularze, rachunki
 • umowa zlecenia i umowa o dzieło - w świetle kontroli ZUS i PIP
 • kto będzie nadzorował przestrzegania przepisów?

2. Pojęcie umów zlecenia i umów o dzieło

 • uregulowania kodeksu cywilnego
 • zapisy w umowach a kwalifikacja umów
 • różnice pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia wynikające z prawa cywilnego
 • umowa zlecenia a umowa o pracę - różnice w funkcjonowaniu pojęć
 • kiedy umowa zlecenia może być kwalifikowana jako umowa o pracę?
 • urlopy osób mających zawarte umowy zlecenia i o dzieło

3. Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach od 01.01.2016 oraz 01.01.2017

 • zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne w 2016 r. i 2017 r. od umów zlecenia
 • oskładkowanie ZUS umów o dzieło - w jakich przypadkach?
 • umowa o dzieło z własnym pracownikiem i z osobą obcą a zasady rozliczeń
 • umowy zlecenia jako podlegające składkom ZUS na nowych zasadach
 • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń
 • kilka umów cywilnoprawnych - zasady rozliczeń
 • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna w tym samym okresie a oskładkowanie ZUS

4. Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT

 • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania
 • limit kosztów 50% - kiedy i dla kogo?
 • stawka 18% - zasady wyliczania

5. Wyliczanie wynagrodzenia z umów zleceni z:

 • studentem
 • emerytem
 • własnym pracownikiem
 • z pełnym ZUS
 • ze składką zdrowotna

Cena szkolenia: 440 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY