Ubezpieczenie karnoskarbowe

O szkoleniu

Cel szkolenia:

 • zapoznać osoby odpowiedzialne za sprawy rachunkowe i finansowo księgowe w przedsiębiorstwach z rozwiązaniami ubezpieczeniowymi obejmującymi ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej

Program szkolenia

1. Podstawowe zasady dotyczące ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i pochodnej

 • odpowiedzialność karna a odpowiedzialność cywilna
 • przesłanki odpowiedzialności cywilnej: szkoda, zdarzenie szkodzące, związek przyczynowy
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego
 • najnowsze tendencje rozwojowe w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej i pochodnych

2. Odpowiedzialność karnoskarbowa

 • podstawowe normy prawa dotyczące odpowiedzialności, karnoskarbowej
 • najnowsze zmiany ustawodawstwa (klauzula unikania opodatkowania, nowe kary)
 • tendencje rozwojowe i obszary podwyższonego ryzyka

3. Odpowiedzialność pracownicza i zarządcza

 • zasady i realizacja odpowiedzialności pracowniczej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności pracowniczej
 • odpowiedzialność członków organów i innych zarządzających
 • konstrukcja ubezpieczenia OC – zarządzających (D&O)
 • rozszerzenie zakresu D&O na odpowiedzialność karnoskarbową

4. Ubezpieczenia ochrony karnoskarbowej dla firm

 • oferta rynkowa ubezpieczeń karnoskarbowych
 • zakres i organizacja usług pokrywanych z ubezpieczenia
 • obowiązujący trigger czasowy i jego konsekwencje
 • ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

5. Ochrona karnoskarbowa dla osób odpowiedzialnych za rachunkowość

 • ochrona w zakresie pokrycia kosztów sporu podatkowego
 • ochrona w zakresie kar i grzywien karnoskarbowych
 • ograniczenia odpowiedzialności
 • obowiązujące triggery czasowe i ich konsekwencje
 • procedura zawarcia ubezpieczenia i oferta rynkowa
 • praktyka funkcjonowania ubezpieczenia karnoskarbowego

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY