Telefoniczna obsługa klienta

Program szkolenia

1. Kompetencje i cechy  pracownika obsługi klienta 

 • Pozytywne emocjonalne nastawienie
 • Uprzejmość
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Etyka
 • Odpowiedzialność
 • Elastyczność

2. Zasadniczy cel w obsłudze klienta

3. Nowoczesny marketing

4. Zrozumienie zasad współczesnego marketingu, roli indywidualnego podejścia do Klienta, który zależy od pracowników obsługi

5. Współczesny rynek - szanse i zagrożenia; dyskusja moderowana

6. Błędy oceny w telefonicznym kontakcie z klientem

 • Negatywne oczekiwania
 • Stereotypy
 • Personalizacja

7. Komunikacja w profesjonalnej  telefonicznej obsłudze klienta

 • Elementy przekazu
 • Pierwsze wrażenie
 • Dwa poziomy słuchania
 • Trzy stopnie intensywności słuchania
 • Bariery w komunikacji
 • Analiza potrzeb
 • 10 złotych zasad komunikacji przez telefon

8. Asertywny styl komunikacji - rola komunikatu  JA

9. Model komunikacji w sytuacji trudnej

10. Otwartość w sytuacji konfliktowej

11. Etykieta telefoniczna

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY