Tele-windykacja

O szkoleniu

W dzisiejszych czasach środki przeznaczone do komunikacji na odległość nabierają coraz większego znaczenia. Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadania telefonu i maila.
Problem niespłacania zobowiązań przez kontrahentów wymaga, aby wdrażać procedury windykacyjne. Niestety nie zawsze jest możliwość zatrudnienia pracownika, który zajmował by się tylko windykacją. Kosztowne są również wizyty osobiste.
Dlatego (zwłaszcza w pierwszej fazie windykacji) bardzo często stosuje się windykację przez telefon, lub drogą mailową.

Cele szkolenia

 • Poznanie psychologii dłużnika
 • Poznanie powodów niespłacania zobowiązań
 • Zapoznanie z metodami prowadzenia kontaktu z dłużnikiem
 • Przekazanie wiedzy z zakresu poprawnego przeprowadzania rozmów telefonicznych z nastawieniem na odzyskanie należności
 • Przekazanie wiedzy z zakresu poprawnej korespondencji mailowej realizowanej w celu odzyskania należności
 • Przygotowanie osób odpowiedzialnych za windykację należności do wykonywania swoich obowiązków w sposób w pełni profesjonalny i skuteczny

Metodyka szkolenia

Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się (co-operative learning). Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prelekcja).
Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim:

 • studium przypadku (analiza opisanego stanu lub sekwencji zdarzeń) dająca uczestnikom możliwość zarówno praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i sprawdzenia umiejętności w danej sytuacji problemowej, jak i wymiany pomysłów związanych z radzeniem sobie z szczególnymi sytuacjami. Wyodrębnione części szkolenia, przeznaczone na studia przypadku, będą realizowane metodą pracy w małych (2 osobowych) grupach, wspieranych poprzez indywidualne konsultacje z trenerem (prowadzącym)
 • ćwiczenia praktyczne - grupowe rozstrzyganie problemów czy wykonywanie zadań wskazanych przez trenera
 • dyskusja (uczestnicy wymieniają się wiedzą, pomysłami i uwagami na dany temat między sobą oraz z trenerem)
 • burza mózgów (wypracowywanie pomysłów na projekty oraz rozwiązań atypowych problemów); metoda pozwala aktywnie wprowadzić uczestników w nowe zagadnienie problemowe, rozwija kreatywny wymiar szkolenia

Program szkolenia

I. Wstęp

II. Psychologia dłużnika

 1. Dłużnik jako człowiek
 2. Piramida płatności
 3. Typy dłużników
 4. Biedacy
 5. Fraudzi
 6. Gracze
 7. Gry dłużników

III. Rozpoznanie

Moduł mający uświadomić osobom windykującym, jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie, pozyskanie informacji o dłużniku itd. W trakcie tego modułu uczestnicy nauczą się min.

 1. Jak właściwie czytać zapisy umów
 2. Jak sprawdzić kontrahenta
 3. Jak ustalić numer telefonu, adres milowy dłużnika?
 4. Jak przygotować się do rozmowy z dłużnikiem

IV. Nagrywanie rozmów

V. Proces windykacji

Skondensowana wiedza praktyczna na temat windykacji za pomocą telefonu i/lub maila, w trakcie której zostaną poruszone min następujące tematy:

 1. Kiedy zacząć windykować
 2. Procedury
 3. Wybór drogi kontaktu
 4. Jak rozmawiać?
 5. Negocjacje
 6. Antymanipulacja
 7. Zagrożenie sankcjami
 8. Konsekwencja
 9. Wprowadzanie sankcji (plan, piramida)
 10. Uznanie długu
 11. Przerwanie biegu przedawnienia
 12. Prawidłowe przetwarzanie informacji i ich archiwizacja (Outlook, Excel)
 13. Błędy podczas windykacji – humorystycznie o „wpadkach” windykatorów i dłużników

VI. Trudny dłużnik

Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, jakie mogą zdarzyć się w pracy windykatora.

Kontr natarcie (groźby, wyzwiska, krytyka) – to na szczęście niewielki procent dłużników. Próbują zastraszyć, lub wręcz zastraszają kontrahentów. Bardzo częstą formą jest tutaj krytyka wszystkiego, straszenie mediami lub powoływanie się na „wpływowe znajomości”.

VII. Ujawnienie zadłużenia

VIII. Zajęcia praktyczne

Każdy uczestnik będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
Zostanie postawiony w sytuacji trudnej i będzie musiał, za pomocą zdobytej wiedzy, z niej wybrnąć.

Wszystko odbędzie się pod czujnym okiem trenera, po czym nastąpi omówienie sytuacji.

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY