Sztuka negocjacji handlowych

Program szkolenia

1. Poznanie cech negocjacji handlowych

 • definicja negocjacji
 • rodzaje i style negocjacji

2. Umiejętność stosowania technik negocjacji

 • rodzaje technik negocjacyjnych
 • zastosowanie technik w zależności od sytuacji

3. Stosowanie argumentów negocjacyjnych

 • przygotowanie argumentów i alternatyw
 • skuteczne argumentowanie i kontrargumentowanie

4. Komunikowanie się w negocjacjach handlowych

 • język perswazji
 • style językowe
 • asertywna ekspresja w negocjacjach
 • komunikacja werbalna i niewerbalna

5. Przygotowanie i prowadzenie negocjacji handlowych

 • definiowanie poziomu celów
 • budowanie strategii negocjacyjnych
 • przygotowanie taktyki
 • opracowanie planu
 • dobór narzędzi i argumentów
 • zebranie informacji

6. Finalizowanie negocjacji

 • dokonywanie skutecznych podsumowań
 • domykanie ustaleń
 • uzyskanie informacji zwrotnej

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY