Szczecin

Pobierz kalendarz szkoleń (*.pdf)

logo Krajowy Fundusz Szkoleniowy

DOWIEDZ SIĘ jak pozyskać pieniądze na szkolenia

Kadry i płace

Szczecin

Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla zaawansowanych
2 dni
2017-10-05
Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia za nadgodziny 2017 2017-10-18
Prawo Pracy 2017
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna
2017-10-19
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017
zmiana wysokości odpisów, rodzaje świadczeń w tym program 500+ - ich rozliczanie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
2017-10-20
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2017-11-06
Urlopy i nieobecności w pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem 2017-11-07
Zatrudnianie cudzoziemców 2017-11-16

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY