Sprawozdawczość finansowa i jej analiza

Program szkolenia

1. Jednostki zobowiązane do badania sprawozdania finansowego

 • Warunki powodujące obowiązek badania
 • Cel badania sprawozdania finansowego
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania

2. Wynik finansowy brutto a podstawa opodatkowania

 • Różnice pomiędzy bilansowym i podatkowym kwalifikowaniu przychodów i kosztów

3. Zasady i tryb sporządzania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych

4. Analiza finansowa sprawozdania finansowego

 • Czytanie sprawozdania finansowego
 • Analiza wskaźnikowa
  • wskaźniki rentowności
  • wskaźniki płynności
  • wskaźniki stopnia zadłużenia
  • wskaźniki efektywności gospodarowania

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY