Skuteczne negocjacje

Program szkolenia

1. Cele i założenia programu

 • dyskusja warsztatowa na temat szczegółowych oczekiwań uczestników i ustalenie zasad współpracy
 • autoprezentacja

2. Komunikacja w negocjacjach

 • efektywność komunikacji werbalnej – umiejętność przekazu
 • komunikacja niewerbalna – mowa ciała, postawy które pozytywnie działają na Klienta
 • proksemika
 • podstawy języka perswazji: implikacje, presupozycje
 • podstawowe umiejętności sprawnego negocjatora na bazie NLP
 • diagnoza stylów interpersonalnych - jaki jest mój dominujący styl interpersonalny - test

3. Taktyki negocjacyjne

 • jak rozpoznawać i neutralizować taktyki
 • prezentacja najczęściej używanych taktyk negocjacyjnych
 • w co grają negocjatorzy?

4. Znaczenie przygotowania dla efektu negocjacji

 • obszary przygotowań
 • wybór strategii na etapie przygotowań – czynniki decydujące
 • praca nad stworzeniem listy sprawdzającej poziom przygotowania do negocjacji – odwołanie do doświadczeń uczestników

5. Etapy negocjacji i ich znaczenie dla osiągniętych rezultatów

 • prezentacja
 • kluczowe umiejętności na każdym z etapów
 • gry strategiczne
 • negocjacje trójstronne
 • dyskusja- doświadczenia uczestników

6. Prezentacja stylów negocjacyjnych

 • diagnoza osobistego stylu negocjacyjnego
 • jak dobrać strategię, co decyduje o wyborze strategii? – omówienie zasad w odniesieniu do celów procesu negocjacji
 • strategie w rzeczywistości biznesowej uczestników
 • warsztaty

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY