Różnice kursowe oczami biegłego rewidenta i doradcy podatkowego

O szkoleniu

Chcemy zaproponować Państwu unikatowe szkolenie
prowadzone równocześnie przez dwóch specjalistów.

Różnice kursowe nie są prostym tematem. Zagadnienie dopuszcza wiele rozwiązań, spośród których tylko nieliczne są spójne zarówno według prawa bilansowego i podatkowego.

Ponadto przedstawiamy Państwu nowatorski sposób prowadzenia szkolenia - biegły rewident i doradca podatkowy wspólnie prowadzą szkolenie na temat różnic kursowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają niezwykłą możliwość wysłuchania dwóch fachowców jednocześnie, wskazujących praktyczne przykłady rozwiązań sytuacji problemowych.

Szkolenie ma na celu przedstawienie syntetycznej wiedzy z dziedziny prawa bilansowego i podatkowego. Nasi specjaliści wspólnie przedstawią bieżące orzecznictwo podatkowe oraz stanowisko praktyki podatkowej, ilustrując je licznymi praktycznymi przykładami księgowań, dokonując niespotykanego dotąd na taką skalę praktycznego połączenia na jednym szkoleniu rozwiązań rachunkowych i podatkowych.

Program szkolenia

Wycena należności i zobowiązań - moment powstania przychodu i poniesienia kosztu

 1. Kurs średni NBP w rachunkowości i przepisach podatkowych
 2. Moment podatkowego powstania przychodu i poniesienia kosztu a data operacji gospodarczej w ustawie o rachunkowości
 3. Kursy walut stosowane dla zagranicznego rachunku bankowego
 4. Przykłady księgowań oraz rozliczeń podatkowych
 5. Kursy stosowane do faktur korygujących

Wycena należności i zobowiązań - moment otrzymania środków pieniężnych i dokonania zapłaty

 1. Jak właściwie definiować „kurs faktycznie zastosowany”?
 2. Bilansowe i podatkowe stosowanie kursu średniego NBP oraz kursów kupna i sprzedaży banku
 3. Kursy stosowane przy kredytach i pożyczkach

Różnice kursowe od własnych środków i wartości pieniężnych

 1. Przyczyny powstawania różnic od własnych środków pieniężnych
 2. Kursy stosowane do wyceny różnic od własnych środków pieniężnych
 3. Zmiana miejsca przechowania środków pieniężnych a różnice kursowe (przelewy na różne rachunki, wpłaty do kasy walutowej z rachunku bankowego)

Faktury i płatności z różnymi kursami

 1. Faktura złotówkowa zapłacona w walucie
 2. Faktura walutowa zapłacona w złotówkach
 3. Faktura w walucie zapłacona w innej walucie

Różnice kursowe od środków trwałych

 1. Moment przyjęcia środka trwałego do używania jako wyznacznik rozliczania różnic kursowych
 2. Data przyjęcia środka do używania a właściwy kurs waluty

Pozostałe regulacje

 1. Różnice kursowe w kasie walutowej
 2. Różnice kursowe a rozliczenie delegacji
 3. Różnice kursowe przy pożyczce i kredycie
 4. Kursy stosowane przy kompensatach
 5. Szacowanie kursów przez organy podatkowe, czyli jak umiejętnie wykorzystać przepisy

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY