Reprezentacja i reklama, sponsoring, czynności nieodpłatne oraz świadczenia pracownicze w podatkach dochodowych i podatku VAT

O szkoleniu

Szkolenie dotyka niezwykle trudnej tematyki reprezentacji i reklamy, w jej ujęciu podatkowym. Brak definicji, liczne lecz sprzeczne interpretacje i orzecznictwo sprawiają, że w praktyce regulacje dotyczące reprezentacji i reklamy trudno stosować. Celem szkolenia jest przybliżenie tej trudnej tematyki w sposób przystępny i wskazanie na bezpiecznie rozwiązania podatkowe. Na szkoleniu poruszona zostanie również kwestia sponsoringu oraz nieodpłatnych świadczeń.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla służb finansowo-księgowych, tematyka szkolenia może być jednak przydatna również dla innych osób, zajmujących się w przedsiębiorstwach tematyką kosztową i pracowniczą.

Program szkolenia

1. Próba zdefiniowanie reprezentacji i reklamy. Reprezentacja a koszty sekretariatu

2. Reprezentacja i reklama - podatek dochodowy

 • najnowsze interpretacje i orzecznictwo w zakresie reprezentacji i reklamy
 • przekazania gadżetów z logo firmy (kubki, kalendarze, smycze, itp.) a kwestia kosztowa
 • posiłki i napoje a koszty podatkowe
 • prezenty okolicznościowe (wiązanki, kwiaty)
 • rozliczenie zakupu napojów i posiłków dla pracowników, kontrahentów, członków rad nadzorczych, itp.
 • upominki dla kontrahentów
 • szkolenia, konferencje (wyżywienie, posiłki)
 • spotkania z kontrahentami (poczęstunki, posiłki z kontrahentami w firmie i poza firmą)
 • dekoracja biura (kwiaty, obrazy, itp.)
 • hotele dla kontrahentów, wyjazdy okolicznościowe, imprezy sportowe
 • reklama a marketing
 • katalogi reklamowe
 • organizacja konferencji i szkoleń
 • udział w targach i na wystawach

3. Sponsoring i sprzedaż premiowa

 • sponsoring a darowizna
 • dokumentacja wydatków na fundowanie nagród przez sponsorów
 • umowa sponsoringu
 • rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
 • sponsoring na imprezach sportowych
 • sprzedaż premiowa (również konkursy, promocje, PIT-8C, upominki premiowe)

4. Nieodpłatne świadczenia – opodatkowanie CIT

 • pojęcie przychodów z nieodpłatnych świadczeń i świadczeń częściowo odpłatnych
 • zakup towarów poniżej wartości rynkowej
 • podatkowe skutki zatrzymania zysku w spółce
 • nieoprocentowane pożyczki

5. Świadczenia dla pracowników

 • wydatki pracodawcy na spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia, nagrody, paczki świąteczne
 • rozliczenie podatkowe bonów: bony towarowe, obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników
 • podatkowe rozliczenie pakietów medycznych (ryczałty i karty medyczne)
 • ubrania dla pracowników (odzież robocza i inna)
 • zapomogi dla pracowników (pieniężne i rzeczowe)
 • wycieczki pracownicze
 • wynajem lokali mieszkalnych
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki socjalne
 • używanie telefonów i samochodów służbowych przez pracowników

6. Przekazania nieodpłatne i darowizny – podatek VAT

 • nieodpłatne dostawy towarów opodatkowane VAT
 • nieodpłatne świadczenie usług opodatkowane VAT
 • faktury wewnętrzne i zasady ich wystawiania
 • przekazania prezentów o małej wartości, próbek i drukowanych materiałów
 • ewidencje w zakresie nieodpłatnych przekazań
 • podstawa opodatkowania VAT
 • import i eksport usług reklamowych, import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowym
 • upominki i nagrody dla kontrahentów

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY