Redagowanie tekstów

O szkoleniu

Celem zajęć jest nabycie umiejętności tworzenia i przetwarzania tekstów na potrzeby mediów z zachowaniem standardów językowych oraz ich modelowania w zależności od przeznaczenia.

Program szkolenia

  1. Podstawy klasycznej redakcji tekstów
  2. Specyfika redakcji na potrzeby różnych mediów cyfrowych (np. Internet, telegazeta), redakcja w systemach hybrydowych
  3. Elementy copywritingu (pisanie tekstów perswazyjnych)
  4. Systemy zarządzania treścią (CMS) i ich znaczenia dla pracy serwisów informacyjnych
  5. Źródła informacji
  6. Prawo autorskie i prasowe
  7. Organizacja pracy redakcji elektronicznej
  8. Współpraca z odbiorcami (czytelnikami, telewidzami, słuchaczami)
  9. Zagadnienia telepracy dla redaktorów

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY