Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zaprezentowanie metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 i Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7 na przykładach liczbowych.

Program szkolenia

 1. KSR nr 1 – identyfikacja poszczególnych obszarów tematycznych
 2. Analiza podstawowych problemów
  • środki pieniężne w bilansie i w „cash flow”
  • struktura i metodologia sporządzania sprawozdania
  • informacja dodatkowa do rachunku przepływów pieniężnych
 3. Omówienie poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych w oparciu o przykłady liczbowe
  • różnice kursowe
  • odsetki i dywidendy
  • kredyty w rachunku bieżącym
  • aktualizacja wartości
  • darowizny i dotacje
  • leasing finansowy
  • wkłady niepieniężne, koszty emisji itp.
 4. Rozbudowany przykład liczbowy (z KSR nr 1)
  • analiza poszczególnych pozycji sprawozdania
  • ustalanie wartości korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej
  • ustalanie i klasyfikacja wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej i finansowej
  • eliminacje zdarzeń niepieniężnych i wartości memoriałowych uwzględnionych przy ustalaniu kwot wpływów i wydatków

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY