Rachunek opłacalności projektów inwestycji

O szkoleniu

Cele szkolenia

1. Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
 • Rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Finansowej oceny wykonalności projektów inwestycyjnych
 • Finansowej oceny ryzyka projektów inwestycyjnych     

2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Kalkulacji finansowych
 • Oceny wykonalności, racjonalności i ryzyka rozwojowych przedsięwzięć   inwestycyjnych
 • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Program szkolenia

Dzień I

1.  Inwestycje podmiotów gospodarczych

 • Podstawowe pojęcia
 • Inwestycje rzeczowe, finansowe i  inwestycje w czynnik ludzki
 • Cykl  projektu inwestycyjnego

2. Wartość pieniądza w czasie

 • Oprocentowanie proste i składane
 • Dyskontowanie proste i składane
 • Kapitalizacja odsetek
 • Nominalna i efektywna stopa procentowa
 • Strumienie gotówki
 • Przykłady praktyczne

3. Finansowanie projektów inwestycyjnych

 • Kapitał własny, a kapitały obce
 • Leasing jako źródło finansowania inwestycji
 • Inne formy finansowania projektów inwestycyjnych

Dzień II

4. Statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych (przykłady praktyczne)

 • Okres zwrotu nakładów
 • Księgowa stopa zwrotu
 • Analiza progu rentowności
 • Analiza wrażliwości

5. Dynamiczne metody oceny przedsięwzięć rozwojowych (przykłady praktyczne)

 • Wartość zaktualizowana netto
 • Wewnętrzna stopa zwrotu
 • Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
 • Wskaźnik rentowności

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY