RODO - stosowanie przepisów europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

RODO - stosowanie przepisów europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Program szkolenia

1. Wprowadzenie teoretyczne - aktualny stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) 

2. Terminologia ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji

3. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe,  a zasady ochrony danych osobowych i obowiązki administratora:

 • legalność pozyskiwania danych osobowych
 • zgoda na przetwarzanie danych
 • obowiązek informacyjny i korekcyjny (prawo dostępu, sprostowania)
 • adekwatność, poprawność i związanie z celem (prawo do ograniczonego przetwarzani, prawo do sprzeciwu)
 • udostępnianie danych osobowych
 • transfer danych do państw z poza UE

4. Obowiązek zabezpieczenia danych (art. 24 i 32 RODO):

 • struktura organizacyjna, osoby zaangażowane w zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • inspektor ochrony danych – funkcja i zadania
 • system ochrony danych osobowych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w bezpieczeństwie informacji
 • „dobre praktyki”
 • Polityka bezpieczeństwa informacji - nowa struktura i metodologia dokumentacji

5. Rejestr czynności przetwarzania oraz pozostałe ewidencje i formularze

6. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

7. Zarządzanie incydentami, szacowaniem ryzyka i ciągłością działania

 • Ocena skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment, DPIA)
 • Rejestr naruszeń

8. Audyty, przeglądy i kontrola zgodności (warsztat audytora)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY