RODO - regulacje UE o ochronie danych osobowych

Program szkolenia

1. Ochrona danych osobowych - wprowadzenie

 • Ochrona danych osobowych w prawie krajowym
 • Ochrona danych osobowych w prawie UE

2. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych

 • Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym- podstawowe cechy
 • Wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych
 • Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich
 • Czy administratorem bezpieczeństwa informacji może być inny podmiot niż osoba fizyczna?

3. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej

 • Przetwarzanie i zbieranie danych zgodnie z prawem
 • Przechowywanie danych 
 • Dokumentacja

4. Przetwarzanie danych kadrowych - dane osobowe w  zatrudnieniu

 • Wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a rekrutacja pracowników.
 • Zgoda na przetwarzanie danych kadrowych 
 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
 • Dokumentowanie pozostałych „zdarzeń” prawnych

5. Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

6. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych

7. Zasady ochrony danych osobowych

 • Zasada legalności oraz zasada celowości
 • Zasada adekwatności
 • Zasada ograniczenia czasowego oraz zasada informowania

8. Jak  przygotować się do wdrożenia przepisów RozporządzeniaUE (RODO)

 • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia „rejestru czynności przetwarzania” w określonych w rozporządzeniu przypadkach
 • Wprowadzenia możliwości ustanawiania „kodeksów postępowania”, określających sposoby realizacji procedur zabezpieczenia danych w określonych kategoriach podmiotów
 • Wprowadzenie możliwości przyjęcia „mechanizmów certyfikujących” odnoszących się do sposobu określenia procedur przetwarzania danych w konkretnych podmiotach
 • Wprowadzenie dodatkowych kryteriów warunkujących obowiązek ustanowienia wewnętrznego „inspektora ochrony danych” (odpowiednika ABI)
 • Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego w ciągu 72 godzin
 • Obowiązek dokonywania w określonych sytuacjach „oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych”
 • Wprowadzenie nowych kar pieniężnych nakładanych w trybie administracyjnym za naruszenia określonych przepisów ochrony danych osobowych sformułowanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych nawet do 20 milionów euro
 • Wprowadzenie określenie definicji takich czynności jak „profilowanie”, „pseudonimizacja”.
 • Zmiana sposobu (formy) uregulowania europejskiego prawa ochronnych danych z dyrektywy na rozporządzenie (które w przeciwieństwie do dyrektywy zawsze może być bezpośrednio stosowane w pełnym zakresie)
 • Nowe definicje:
  • Profilowanie
  • Pseudonimizacja
  • Dane dotyczące zdrowia
  • Dane genetyczne
  • Dane biometryczne
  • Pojęcie jednostki

9. Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna z zakresu ochrony danych osobowych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY