Pułapki podatku VAT - 50 nietypowych sytuacji

Program szkolenia

1. Reklama i reprezentacja

  • kiedy należy naliczyć VAT  i wystawić fakturę wewnętrzną
    • Przekazanie towarów na potrzeby prowadzonej działalności
    • Poczęstunek a VAT

2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego

  • Ograniczenia odliczenia
  • Kontrahenci

3. Zasady obliczania proporcji a przepisy przejściowe
4. Faktury w języku obcym
5. WDT kiedy można zrezygnować
6. Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania w WNT
7. Zakup towaru na terytorium kraju od podatnika z siedzibą w Anglii
8. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w przypadku braku faktury zakupowej
9. Sprzedaż środka trwałego a korekta VAT
10. Stawki podatku VAT a usługi kompleksowe
11. Kiedy zwolnienie z podatku VAT
12. Likwidacja szkód z ubezpieczenia a VAT
13. Umorzenie akcji a podatek VAT
14. Posiadanie rzeczy a stawka zw.
15. Podstawa opodatkowania w przypadku wymiany walut związanych z transakcjami na instrumentach pochodnych
16. Sporadyczne transakcje dotyczące nieruchomości, usługi finansowe a współczynnik proporcji
17. Wniesienie aportem dzierżawionej działki a VAT
18. Premia bez VAT
19. Przedpłata a podatek VAT
20. Zaliczka a faktura
21. Zapłata bezgotówkowa a kasy fiskalne
22. Udzielamy swoim pracownikom zniżek na produkty sprzedawane przez  firmę dla pracowników. Czy takie świadczenie podlega VAT?
23.  Wystawienie jednorazowo kilku faktur
24. Poniesione wydatki przed rejestracją a prawo do doliczenia
25. Zbiorcze faktury korygujące
26. Faktura korygująca brak potwierdzenia możliwość odliczenia
27. Garaż a podatek VAT
28. Prawo do doliczenia podatku w gminie
29. Bartetrowe rozliczenie usługi a podatek vat
30. Czy Rabat musi trafić do nabywcy
31.  Dokumentowanie usług świadczonych na zlecenie sądu
32. Wystawienie faktury na dwóch nabywców
33. Gdy popsuje się kasa fiskalna – sprzedawać czy nie sprzedawać
34. Refaktura a status podatnika
35. Adaptacja lokalu w celu zamontowania sprzętu medycznego objęta jest 23% VAT
36. Prawo do odliczenie od aportu - oszacowanie
37. Odsetki od kredytu a VAT
38. Paczki zwolnione z cła i VAT
39. Miejsce świadczenia przy usłudze – cykliczne zakupy
40. Montaż drzwi przesuwnych a stawka podatku VAT
41. Sprzedaż części firmy bez VAT
42. Spółka przejmująca a prawo do odliczenia podatku z korekty
43. Przeznaczenie terenu a stawka VAT 
44. Majątek po likwidacji a podatek VAT
45. Obowiązek podatkowy przy zakupie licencji od zagranicznego kontrahenta
46. Reklamacja w eksporcie – udokumentowanie
47. Sprzedaż towaru ze składu celnego do krajów trzecich a VAT
48. Usługi przeładunku na terenie UE
49. Zwolnienie z VAT importu towarów dostarczanych z Ukrainy do Niemiec
50. Import usług elektronicznych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY