Mobbing i dyskryminacja - kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

O szkoleniu

Przestrzeganie przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków stron stosunku pracy, czyli pracownika oraz pracodawcy.
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wszystkie aspekty prawa pracy a liczne przykłady, interpretacje, wzory postępowań pozwolą pracodawcom uniknąć pomyłek w przestrzeganiu obowiązujących przepisów.
W ramach szkolenia przewidujemy czas na indywidualne konsultacje z wykładowcą. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy.
Poznanie uregulowań prawnych i orzecznictwa sądowego oraz wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się na tle rozwiązań normatywnych w nawiązaniu do kontroli PIP pozwoli uczestnikom szkolenia na swobodne poruszanie się wśród przepisów oraz wypracowanie prawidłowych relacji w zakresie ochrony praw pracowniczych.

Metodyka szkolenia

 • wykład poparty ćwiczeniami praktycznymi
 • prezentacja multimedialna
 • ćwiczenia – oceniamy dokumenty przedkładane do kontroli przez pracodawców
 • omawiamy popełniane wykroczenia stwierdzane podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • omawiamy najczęstsze błędy w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
 • dyskusja grupy na omawiane tematy na tle doświadczeń praktyki zawodowej

Uczestnicy szkolenia otrzymają rozbudowane materiały szkoleniowe:

 • akty prawne
 • materiały autorskie z przykładami, interpretacjami, rozwiązanymi stanami faktycznymi

Program szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną uprawnienia państwowego inspektora pracy oraz obowiązki osób kontrolowanych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej osób kontrolowanych.

 1. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy nadzoru i kontroli PIP
 3. Środki prawne wydawane przez inspektora pracy
 4. Uprawnienia PIP
 5. Protokół z kontroli
 6. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy pracowników
 7. Co może kontrolować inspektor pracy?
 8. Kiedy inspektor ukrywa swoją obecność?
 9. Czy można nie podpisać protokołu z kontroli?
 10. Czy można nakazać zamknięcie zakładu?
 11. Samokontrola przed wizytą inspektora pracy

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY