Przeciwdziałanie mobbingowi

O szkoleniu

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy będą potrafili precyzyjnie zdefiniować zjawisko mobbingu na różnych płaszczyznach, rozpoznać jego symptomy i podjąć kroki przeciwdziałania.
Uczestnicy zdobędą również wiedzę dotycząc profilaktyki i optymalnego wykorzystania procedury antymobbingowej funkcjonującej w jednostce.

Program szkolenia

1. Mobbing w organizacji

 • Obowiązki stron stosunku pracy
 • Definicja mobbingu
 • Koszty mobbingu ponoszone przez organizację

2. Stres i frustracja w miejscu pracy a problem konfliktu i mobbingu

 • Stres w miejscu pracy
 • Osobowość i stres
 • Koszty ponoszone przez ofiarę mobbingu i ich wpływ na funkcjonowanie w miejscu pracy

3. Metody mobbingowe

 • Stereotypowy obraz mobbera i jego ofiary
 • Klasyfikacja Leymanna

4. Diagnozowanie konfliktów zwykłych i mobbingowych

 • Od konfliktu do mobbingu
 • Fałszywe oskarżenia

5. Wybrane aspekty zarządzania personelem jako podstawa profilaktyki antymobbingowej

 • Style zarządzania a zagrożenie mobbingiem
 • Rola kierownika liniowego w procesie wprowadzania zmian
 • Mądre zarządzanie zespołem w profilaktyce mobbingu
 • Mediacje i komisje pojednawcze

6. Mobbing a regulacje prawne

 • Mobbing w prawie pracy
 • Dowody w sprawie o mobbing

7. Procedura antymobbingowa w jednostce

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY