Prowadzenie narad, spotkań i zebrań po niemiecku

Program szkolenia

Poziom językowy: B2 (min. po 3 latach nauki)

Szkolenie dla wszystkich, którzy mają styczność w pracy z prowadzeniem rozmów z przełożonymi, klientami, dostawcami czy partnerami biznesowymi po niemiecku. Kurs pozwala na zdobycie umiejętności przekonywania w rozmowach do swoich argumentów, osiągania celów rozmowy i na aktywne i owocne uczestniczenie w rozmowach z niemieckojęzycznymi partnerami. Oprócz wiedzy praktycznej przekażemy Państwu za pomocą podręczników fachowych i czasopism ważne strategie służące do prowadzenia rozmów i narad, jak zaprezentujemy gotowe zwroty i wyrażenia używane w biznesie. Studia przypadków i oryginalne nagrania audio z praktyki zawodowej umożliwią Państwu efektywne przygotowanie do prowadzenia rozmów i praktyczny trening oparty o Państwa doświadczenia zawodowe. Podczas szkolenia poznają Państwo również rozmaite oczekiwania kulturowe partnerów z krajów niemieckojęzycznych dotyczące formy i stylu rozmowy.

Dzięki szkoleniu m.in.:
poznacie Państwo jak porozumiewać się i prowadzić rozmowy wyjaśniające bieżące sprawy pomiędzy pracownikami, objaśniać obowiązki współpracowników, określać zadania do osiągnięcia,prowadzić rozmowy w grupie projektowej i negocjacje z parterami biznesowymi.

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY