Kluczowe problemy nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

O szkoleniu

Nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń jest praktycznie faktem. Trwają końcowe prace legislacyjne i jej planowana wejście w życie w lutym przyszłego roku raczej nie zostanie opóźnione. Jej treść wzbudza jednak wiele emocji. Niestety w ogromnej większości nie są to emocje pozytywne. Przede wszystkim lektura ustawy wzbudza ogromne wątpliwości interpretacyjne, które mogą mieć ogromne znaczenie praktyczne.
Z tego względu proponujemy jednodniowe szkolenie, którego zadaniem będzie przybliżenie tej kontrowersyjnej tematyki i odpowiedź miedzy innymi na następujące pytania:

Program szkolenia

1. W jakich przypadkach przekazywanie danych i informacji na temat potencjalnych klientów nie jest dystrybucją ubezpieczeń?

2. W jakich przypadkach przekazywanie informacji o ubezpieczeniach i ich dystrybutorach nie będzie dystrybucją ubezpieczeń?

3. Co w praktyce oznacza nakaz uczciwego, rzetelnego, profesjonalnego i zgodnego z najlepiej pojętym interesem klienta wykonywania dystrybucji ubezpieczeń?

4. Jak spełnić obowiązek podania obiektywnej informacji o umowie ubezpieczenia?

5. Jaką rolę ma spełniać ustandaryzowany dokument i jak prawidłowo przekazywać go klientom?

6. Jak spełnić wymóg 15 godzinnego szkolenia zawodowego i jakie są obowiązki dokumentacyjne z nim związane?

7. Co oznacza obowiązek rozpatrywania reklamacji klientów przez dystrybutorów ubezpieczeń?

8. Dlaczego nowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera musi drożej kosztować i na ile korzystne jest zastąpienie go gwarancją ubezpieczeniową.

9. Jak działa system opłaty gradacyjnej w razie nie zawarcia ubezpieczenia zawodowego agenta ubezpieczeniowego.

10. Jakie są nowe obowiązki informacyjne agentów ubezpieczeniowych, w tym obowiązek informowania o rodzaju wynagrodzenia?

11. Jak rozumieć zakaz pozostawania w innych relacjach zagrażających wykonywaniu dystrybucji ubezpieczeń?

12. Jak rozumieć zlecanie czynności wymagającej wiedzy specjalistycznej?

13. Jak powinna wyglądać rekomendacja brokerska według nowych przepisów i kiedy można z niej zrezygnować?

14. Jakie są obowiązki informacyjne brokera, w tym obowiązek informowania o charakterze wynagrodzenia?

15. Jak założyć i prowadzić rejestr skarg klientów?

16. Czy w nowym stanie prawnym łatwiej będzie uzyskać uprawnienia brokerskie?

17. Co oznacza obowiązek ujawnienia tożsamości udziałowców lub akcjonariuszy?

18. Jak rozumieć obowiązek ujawnienia tożsamości osób, które mają bliskie powiązania z agentem lub z brokerem ubezpieczeniowym?

19. Jak będzie wyglądał nadzór KNF nad działalnością agencyjną?

20. Jakie nowe sankcje są możliwe z tytułu niewłaściwego wykonywania czynności dystrybucyjnych?

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY