Profesjonalny manager – coach

O szkoleniu

Korzyści z udziału w szkoleniu

Poznać  i  przećwiczyć umiejętności:

 • prowadzenia trudnych rozmów zwrotnych, konstruktywnej krytyki
 • prowadzenia spotkań coachingowych
 • negocjacji z pracownikiem
 • budowania zaangażowania i motywacji
 • analizowania i rozwijania autonomii osób i zespołu
 • przechodzenia od grupy indywidualności do efektywnego  zespołu
 • prowadzenia zespołu przez proces zmian
 • rozwijania osób w rolach jakie naturalnie im odpowiadają

Program szkolenia

1. Odnaleźć się w roli Managera Coacha

 • Coaching jako rodzaj zarządzania
 • Funkcje managera i coacha
 • Umiejętności coacha

2. Efektywny feedback

 • Stawiać i rozliczać cele
 • Interwencja w 5 etapach
 • Reakcje na feedback
 • Zarządzanie emocjami

3. Prowadzenie sesji coachingowej

 • Technika prowadzenia rozmowy
 • Styl komunikacji
 • Typy osób coachowanych
 • Zawartość i proces sesji

4. Narzędzia analizy

 • Autonomia pracownika – cel, działanie
 • Kompetencja i motywacja
 • Poziomy tożsamości

5. Zarządzanie coachingowe

 • Trzy wymiary zachowania
 • Obieg zaufania
 • Negocjacje z pracownikiem

6. Manager Coach jako lider zmiany

 • Dynamika zmiany
 • Komunikacja w procesie zmiany
 • Ludzki wymiar zmiany
 • Konflikt w trakcie zmiany

7. Budowanie efektywności zespołu

 • Networking
 • Dobór stylu kierowania
 • Kryteria stopnia dojrzałości
 • Projekt teamu – nowe systemy wspierania i nagradzania

8. Indywidualne i grupowe oddziaływanie managera coacha

 • Role w zespole
 • Rozwój przez delegowanie
 • Potrzeby skupione na zadaniach, jednostce i grupie
 • Narzędzia coachingu grupowego

czas trwania szkolenia - 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY