Profesjonalny Office Manager

Program szkolenia

1. Rola sekretariatu w funkcjonowaniu instytucji

2. Rodzaje sekretariatów w działalności podmiotów gospodarczych

3. Podstawy prawne z zakresu prawa administracyjnego regulujące funkcjonowanie administracji publicznej a jego związek z pracą sekretariatu 

4. Sekretariat - wizytówka firmy

5. Savoir-vivre w obsłudze klienta

6. Transfer wizerunku - Public-Relations a Personality Public Relations

7. Reguły wpływu Cialddiniego a budowa relacji

8. Praca pod presją czasu - podstawowe ćwiczenia mające na celu eliminacji stresu celem wykonania zadania

9. Sztuka prowadzenia korespondencji

10. Zasady redagowania pism

11. Najczęstsze błędy oraz nieprawidłowości w sporządzaniu pism zewnętrznych

12. Rodzaje podpisów i ich znaczenie prawne

13. Przygotowywanie spotkań, narad, konferencji, itd.

14. Podstawowe zasady organizacji spotkań, konferencji, itd.

15. Przygotowywanie kosztorysu i rozliczeń dla przełożonych

16. Przygotowanie i rozliczanie delegacji służbowych   

17. Archiwizacja - znaczenie archiwizacji oraz podstawy prawne jej funkcjonowania

18. Podstawowe oznaczenia dokumentów archiwalnych

19. Przekazywanie akt do archiwum

20. Sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacji

21. Ustawowe okresy przechowywania danych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY